Home

Nieuws 22 reactieslaatste update:30 sep 2015

Melkveesector en EZ praten over opkoop varkensrechten

Den Haag - De melkveesector praat met het ministerie van Economische Zaken (EZ) over het tijdelijk uitwisselen van varkens- en fosfaatrechten. Dit gebeurt op initiatief van de grondgebonden melkveehouders verenigd in Netwerk Grondig.

Doel is om een generieke korting op melkveefosfaatrechten te voorkomen en noodlijdende varkensbedrijven te saneren.

Regiegroep Fosfaatrechten

Deze week overleggen de sectorpartijen in de Regiegroep Fosfaatrechten met ambtenaren van het ministerie van EZ over het tijdelijk inwisselen van varkens- en fosfaatrechten. De regiegroep bestaat uit LTO, melkveehoudersbond NMV, zuivelorganisatie NZO, Stichting Natuur en Milieu en Netwerk Grondig.

De groep is ingesteld door staatssecretaris Sharon Dijksma en moet de maatregelen rondom fosfaat uitwerken. Deze week komt de Regiegroep Fosfaatrechten voor de derde keer bijeen op het ministerie van EZ.

Warme sanering varkenshouderij

Netwerk Grondig heeft het tijdelijk inwisselen van varkens- met fosfaatrechten binnen de regiegroep geagendeerd. Het netwerk put uit een voorstel over dit onderwerp van varkenshouder Johnny Hogenkamp. Hij werkte een plan uit voor een warme sanering van de varkenshouderij zodat bedrijfseconomisch ongezonde bedrijven de mogelijkheid hebben om te stoppen.

Melkveehouders zouden dan gedurende een periode van enkele maanden de varkensrechten kunnen opkopen en omzetten in fosfaatrechten. Dit zou een generieke korting op fosfaatrechten overbodig kunnen maken.

Overschrijding fosfaatplafond voorkomen

Dijksma heeft al aangegeven melkveehouders te willen korten op de nog in te voeren fosfaatrechten. Zij wil hiermee overschrijding van het nationale fosfaatplafond voorkomen. De overheid heeft in 2002 een fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo met Brussel afgesproken.

Laatste reacties

 • wullus

  Als dat uitwisselen dat werkelijk gaat gebeuren dan gaan er nog meer varkenshouders het niet redden. Varkensrechten worden duurder en met deze opbrengstprijzen kan een varkensboer die waarschijnlijk niet meer kunnen kopen als hij of zij is uitgebreid. Dit zijn ook degene die niets aan een minder koude sanering hebben. Want een warme sanering word het toch niet het geld van de rechten die de melkveehouderij op gaat kopen gaat naar mijn idee toch rechtstreeks naar de bank!!!

 • kalkar

  Domme boeren hebben het altijd maar over uitbreiden. Dat ze dan zeker voor jan lul werken, dat is niet belangrijk.

 • eenvoudige boer

  Ze heeft al zo vaak gezegd, dat ze die rechten niet gaat uitwisselen. Maar in de politiek weet je het nooit.
  Mest uitrijden wou ze eerst ook niet verlengen.

 • alco1

  Dat zie je goed wullus.
  Trouwens, iedereen gaat al weer aan de haal met de fosfaatrechten, net alsof die rechten al een besloten feit is.
  Het beste is nog steeds om heel veel ellende en oneerlijke concurrentie te voorkomen, de rechten naar de prullenmand te verwijzen.

 • boerkebrabant

  ik wil wel 10 % van mijn varkensrechten verkopen, voor een prijs die de rundvee kan betalen. en waar ik mijn schuld een beetje mee kan aflossen, iedereen tevreden toch, zelf ben ik meer voorstander van het plan van john van paasen, iedere varkenshouder heeft bv 10 % van zijn rechten, rechten die omwisselbaar zijn, dan kan een ieder het juiste moment bepalen om zijn rechten te verkopen aan een rundvee houder, als ie dan weer bij wil kopen, kan dat via niet omwisselbare rechten, die vermoedelijk wat minder waard zijn

 • Vhouder

  als ze in het buitenland horen dat hier minder varkens komen gaan ze er allemaal flink aan het uitbreiden kijk maar naar de varkenspest wij hadden er minder en de rest van Europa sprong in het gat en ging er meer houden kunnen we beter al onze rechten inleveren. Die melkveehouders willen die uitwisseling alleen maar om lekker goedkoop te kunnen uitbreiden over de ruggen van de varkenshouders.

 • Vhouder

  boerkebrabant als er een uitwiseling komt kun je die 10 procent rechten voor een habbekrats aan een melkveehouder geven

 • Schraar

  Om gegarandeerd binnen het totale fosfaatplafond van 172,9 mln kg te blijven moeten er in de gehele veehouderij, dus in alle sectoren fosfaatrechten ingevoerd worden.
  Wat mij betreft zijn er geen sectorplafonds en worden deze rechten volledig uitwisselbaar.
  Als dit (nog) een brug te ver is, is tijdelijke uitwisselbaarheid tussen varkens en melkveehouderij een goede zaak.

 • glaasje

  slechte zaak uitwisselbaar maken van de rechten. het zijn dierrechten dan moet je in de melkveehouderij ook dierrechten laten komen i.p.v. fosfaatrechten.

 • boerkebrabant

  vhouder, daarom is het plan van john van paasen zo goed, iedereen mag maar 10% omruilen, voor een habbekrats verkoop ik ze niet, ze moeten echt bv 300 euro per stuk op brengen, dat is voor een koe maal 7? dus rond de 2100. dit is toch maar een schijntje, sommige zullen voor minder weg gaan, sommige voor meer!

 • koeien10

  slechte zaak dan komt er nog meer melk meer mest en wordt de prijs van melk net als de varkens nooit weer goed.

 • Foxxy

  Koeien zitten rond 40 kg fosfaat, 4000 euro, in de voorhandel, naar verluid.

  Mensen scheiden 1,3 kg fosfaat uit! 130 euro per inwoner inleggen in de fosfaat bank? Of is dat een ander soort fosfaat?

  Waar zijn we in vredesnaam mee bezig? Of ik ben gek, maar ik geloof dat ik niet gek ben... Of wel?

 • John*

  binnen nu en 10 jaar stoppen er nog veel melkveehouders, breng die koeien naar de grote stallen die al gebouwd zijn en probleem is opgelost.

 • Wim Toornstra

  Dit alles gaat gewoon gebeuren. Lekker ff in de week zetten en dan enkele maanden omwisselen. ben benieuwd naar de prijs per varkensrecht. Zal toch rond de 300 euro moeten zitten wil je serieus wat saneren. Konden nog wel eens meer rechten aangeboden worden dan nu rekening mee wordt gehouden.

 • krulsaart

  Moeten er ook niet wat vertegenwoordigers van de varkenshouderij in die zogenaamde regiegroep?
  Beetje vreemde situatie maar geeft wel de richting aan ben ik bang.

 • Bussemakers

  Waarom zou alleen weer de melkveehouderij varkensrechten op kunnen kopen, volgens mij kan er ook wel interesse vanuit de pluimveehouderij zijn.

 • Gerard Groot Koerkamp

  De zogenaamde duurzaamheidsregels hebben in Nederland gezorgd voor een kostprijsverhoging van 19 cent per kilo.In de opbrengstprijs is hier geen cent van terug te vinden,maar heeft onze positie verslechterd.Wanneer varkensrechten naar de melkveehouders gaan zal er meer rundveemest worden geproduceerd waardoor er nog meer plaatsingsruimte van varkensmest wordt verdrongen.De situatie wordt dus verslechterd voor de varkenshouders en degene die van 300 zeugen naar 600 zeugen willen om de kostprijs te verlagen hebben geen kans meer.Dat de prijzen in Duitsland hoger zijn heeft veel te maken met de gevraagde genetica.De inkrimping van de Nederlandse varkensstapel heeft geen enkele invloed op de opbrengstprijzen.We maken deel uit van een E.U.markt en kunnen alleen door kwaliteitsverbetering de strijd winnen.We moet af van het zogenaamde duurzaamheid syndroom.Laat boeren verstand zegevieren.Daar zijn we sterk in.
  Gerard Groot Koerkamp | 29-09-2015 | 16:23

 • wenjroubos

  wel bijzonder dat een groep die vind dat ze geen rechten nodig hebben omdat ze grond hebben toch aanspraak wil maken op de rechten van notabene varkenshouders.

  Lijkt me dat er binnen de varkenssector eerst maar overlegd moet worden voordat de melkveehouderij rechten gaat claimen !!

 • glaasje

  helemaal mee eens met gerard groot koerkamp en wenjroubos. Te gek voor woorden allemaal

 • Hennienvp

  De NVP is tegen uitruilen van dierrechten. Maar als het mogelijk zou worden, mag het niet uitsluitend voor de melkveehouderij mogelijk worden. Pluimveemest komt voor 93% niet op de Nederlandse bodem terecht. De beloofde weder prestatie voor het oplossen van het kippenmestprobleem van eerdaags, is nooit geleverd door de Staatssecretaris. Om nu zonder de varkens- en pluimveesector een regiegroep in te stellen en al voor de 3e keer op korte termijn bijeen te komen om te praten over uitruilen van varkens- en fosfaatrechten, uitsluitend voor de melkveehouderij, roept vragen en een zeer bezorgd gevoel op.
  De NVP wil graag duidelijkheid van Mw. Dijksma over haar visie op de toekomst van de sector in het algemeen en die van pluimveerechten in het bijzonder. In de fosfaat rechtendiscussie kan de ene dierlijke sector namelijk niet zonder meer los van de anderen worden gezien. De NVP heeft vandaag Staatssecretaris Dijksma gevraagd hierover op korte termijn een gesprek met de pluimveesector te voeren.

 • Gerard Groot Koerkamp

  Wanneer varkensrechten worden uitgewisseld met fosfaatrechten zal dit een extra belasting geven op het milieu.Varkensboeren kunnen met bewezen technieken de ammoniakuitstoot met meer dan 90% verminderen.De melkveehouderij kan slechts een klein gedeelte van de ammoniakuitstoot verminderen met niet bewezen technieken.Ook de mestverwerking van varkensmest geeft een grotere toegevoegde waarde aan het rest product dan koeienmest.Het is dus beter fosfaatrechten in te wisselen voor varkensrechten om daarmee de noodlijdende melkveebedrijven te helpen.

 • Professor P

  Merkwaardig dat de melksector gaat praten over de varkensrechten en niet de varkenssector. Zegt al genoeg.

Laad alle reacties (18)

Of registreer je om te kunnen reageren.