Home

Nieuws 8 reactieslaatste update:4 sep 2015

Dijksma koerst op extra geld

Den Haag - Er moet geld komen voor de Europese varkenshouderij en de zuivel. Maar het is de verkeerde weg om de huidige crisis in de zuivel en de varkenshouderij op te lossen door het verhogen van interventieprijzen. Het inzetten van private opslag kan in de zuivel een oplossing zijn. In de varkenshouderij werkt dat niet, omdat daar sprake is van een structurele overproductie. Dat is de inzet van staatssecretaris Sharon Dijksma, maandag tijdens de ingelaste top over de situatie in de Europese zuivel en varkenshouderij.

Dijksma hoopt genoeg steun te krijgen om te voorkomen dat het Franse idee om de interventieprijzen te verhogen, zal worden overgenomen. Dat zal de situatie voor met name de Nederlandse ondernemers alleen maar verergeren, betoogt zij.

Dijksma wil dat alleen lidstaten via een nationale enveloppe geld krijgen om de structuur in hun eigen land te verbeteren. "Dat is veel beter dan het Franse voorstel om de interventieprijs te verhogen. Daarmee wordt de productie gestimuleerd in landen die onder die prijs zitten, terwijl een land als Nederland feitelijk het nakijken heeft en in een nadelige positie komt. Wij zijn heel erg tegen het verhogen van de interventieprijs", zei Dijksma in overleg met de Tweede Kamer.

Verlaging kosten

De Kamerleden bepleitten in verschillende bewoordingen onder andere de verlaging van de keuringskosten, het afschaffen van de klepkeuring, het verlaten van de vierdageneis in de varkenshouderij, de verruiming van de uitrijregels als mogelijke manieren om de pijn te verzachten. De staatssecretaris kondigde aan dat ze werkt aan een alternatief voor de verplichte klepkeuring. Als een proef daarmee goed verloopt, verwacht ze er op korte termijn een besluit over te kunnen nemen. Ze wilde echter niet nu al toezeggen dat de klepkeuring verdwijnt, ondanks aandringen van het CDA, dat daarover donderdagavond nog een motie indiende.

Verlaging van de keuringskosten is vooralsnog ook niet aan de orde. Ook een groot deel van de Tweede Kamer staat daar niet om te springen, omdat dan direct de vraag op tafel komt wie dan voor de kosten opdraait. PVV'er Graus bepleitte te onderzoeken of een deel van die kosten niet meer bij de supermarkten kunnen worden neergelegd. Hij zou een motie van CDA en SGP over de keuringskosten niet steunen. De VVD vroeg de staatssecretaris een overzicht te maken van alle keuringskosten over de periode van 2010 tot 2015.

Verschillen varkenshouderij en melkveehouderij

Dijksma benadrukt de verschillen in de situatie in de varkenshouderij en de melkveehouderij. Haar analyse is dat in de varkenshouderij sprake is van een structureel overaanbod, dat extra pregnant is geworden door de Russische boycot. Voor de zuivel ziet zij op termijn ruimte komen op de markt.

VVD'er Helma Lodders wil meer duidelijkheid over het mogelijk oneigenlijk inzetten van Europese gelden voor productieverhoging. Zij noemde als voorbeeld de steun aan de nertsenhouderij in Griekenland, terwijl in Nederland juist wordt aangekoerst op een verbod op de nertsenhouderij. Zij ziet de oplossing niet in een pure ondersteuning in euro's. "Een zak geld hebben we niet en dat is ook geen oplossing. We moeten structureel de regels verminderen. Met minder regels is er meer ruimte voor meer marge voor de boer."

Gelijk speelveld

De PvdA is er niet voor de teugels te laten vieren. "Dat is voor ons niet aan de orde", aldus woordvoerder Sjoera Dikkers."Dat zou de boeren die al hebben geïnvesteerd in de nieuwe regels juist  benadelen." Elbert Dijkgraaf (SGP vatte samen: "We hebben meer regels, hogere kosten en een boycot. En wat we nu zien, zijn de gevolgen daarvan. Onze varkenshouders zijn koplopers, we moeten zorgen dat ze voorop kunnen blijven lopen. En dus niet zeggen: zoek het verder maar uit."

CDA'er Jaco Geurts ziet met lede ogen aan hoe de Nederlandse ondernemers in een oneerlijke positie worden gemanoeuvreerd door de steun die wel aan boeren in België en Frankrijk wordt gegeven. "Dat maakt de interne markt in Europa kapot. We kunnen het niet hebben dat elk land zijn eigen steunmaatregelen gaat uitvoeren. De staatssecretaris moet de andere lidstaten daarop aanspreken."

Laatste reacties

 • vragenantwoord

  over ongelijk speel veld gesproken mvr. dijksma ! geef de kalverhouderij dan ook hun bedrijftoeslag terug, in het buitenland ontvangen zij ook nog de volle pond !!

 • ZaadjesBV

  Geen Steun of hulp. Is vraag en aanbod. Glastuinbouw en vollegrond tuinbouw en andere sectoren kregen of krijgen ook niets.
  nog maar meer produceren voor minder, regelt zich zelf wel.

 • ntimmer

  het qoutum mog ook in 3 jaar uit gesmeerd worden om af te betalen
  dan had je al bult trameland kunnen voor komen.
  dat we nu effe het qoutum in 3maanden tijd moeten afbetalen

 • kleine boer

  ntimmer@ dat helpt degene niet die er onder is gebleven lekker eerlijk!!

 • info401

  Kreeg de akkerbouw vorig jaar ook steun toen ze de aardappelen voor 3ct moesten verkopen ?????

 • kleine boer

  Info401 hebben ze dat gevraagd dan?

 • 344412

  Dijkgraaf vat het wel heel goed samen: politiek is de oorzaak van het probleem, dan mogen we ze ook om een oplossing vragen.

 • puinhoop

  Wat kosten alleen de chemische luchtwassers al aan aanschaf en onderhoud en regels dan de rest van de eisen en kosten nog. Het beste bewijs hoe onzinnig het allemaal is dat er in moderne dieselmotoren stikstof (Ad bleu) ingespoten wordt!!!!!!!!!

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.