Home

Nieuws

RVO.nl: veel vragen over vanggewassen

Assen – Rijksdienst RVO.nl krijgt veel vragen over vanggewassen waarmee kan worden voldaan aan de natuurbraak. De vanggewassen voor de zogenoemde Ecologisch Aandachtsgebieden moeten boeren nu in veel gevallen inzaaien.

Vragen ontstaan vooral als de situatie afwijkt van wat er in de Gecombineerde Opgave is doorgegeven, meldt RVO.nl.

5 procent areaal als natuurbraak

Met de vanggewassen kan worden voldaan aan de verplichting om 5 procent van het areaal bouwland als natuurbraak in gebruik te hebben. De drie meest gestelde vragen gaan over de inzaaidatum, hoeveel precies ingezaaid moet worden en of er nog percelen opgegeven kunnen worden.

Vanggewas moet minimaal tien weken staan


Een andere inzaaidatum als opgegeven in de Gecombineerde Opgave (GO) moet gemeld worden als het vanggewas er niet minimaal tien weken na 30 september staat. RVO.nl heeft de feitelijke inzaaidatum nodig om te kunnen controleren of het vanggewas er tien weken staat. Het vanggewas moet uiterlijk 30 september zijn ingezaaid. Om de wijziging door te geven moet de GO aangepast worden en opnieuw ingestuurd. Dat kan tot en met 30 september en moet gebeuren voor het gewas ingezaaid wordt.

Percelen toevoegen kan niet meer

Boeren hoeven niet door te geven welke percelen ze uiteindelijk wel en niet inzetten als Ecologisch Aandachtsgebied, bijvoorbeeld als ze meer dan de vereiste 5 procent hebben opgegeven. Zolang ze wel minimaal 5 procent van hun bouwland als Ecologisch Aandachtsgebied inrichten met de daarvoor opgegeven percelen, dan heeft dit verder geen gevolgen.


Percelen toevoegen voor het Ecologisch Aandachtsgebied kan niet meer volgens RVO.nl. Alleen de percelen die zijn opgegeven in de GO kunnen als ecologisch aandachtsgebied worden ingezet.

Mengsel van twee gewassen

Bij het vanggewas voor ecologisch aandachtsgebied moet de teelt steeds bestaan uit een mengsel van tenminste twee gewassen uit dezelfde categorie. De lijst met gewassen en andere voorwaarden staan op RVO.nl.

Of registreer je om te kunnen reageren.