Home

Nieuws 11 reacties

Kentering op de mestmarkt

Doetinchem - Voor het eerst sinds de invoering van de mestverwerkingsplicht in 2014, zijn de reguliere ophaalbijdragen structureel hoger dan de contractprijzen voor mestverwerking.

Gemiddeld betalen varkenshouders €17 per kuub af boerderij bij levering aan een mestverwerker. Dat is circa €3 per kuub minder dan de gemiddelde afzetprijs van varkensmest op de reguliere markt.

Onverminderd hoge prijzen

De prijzen voor alle mestsoorten zijn sinds begin november onverminderd hoog. Mestportaal.nl meldt een gemiddelde ophaalbijdrage voor varkensmest van €20,5 in week 29. Dat is een euro meer dan vorig jaar in dezelfde periode. Andere marktbronnen gaven in week 30 een gemiddelde ophaalbijdrage in de Achterhoek van €21 euro, met uitschieters tot €25. In de regio Deurne kost het varkenshouders gemiddeld €22 per kuub om de mest kwijt te raken. Varkenshouders in het Noorden betalen €18, in 2014 in dezelfde periode was dat nog €7 per kuub.

Regio Zuid

In het Zuiden zijn de ophaalprijzen relatief het minst gestegen. Het basistarief voor mestverwerking ligt in deze regio enkele euro's lager dan de ophaalbijdrage die varkenshouders betalen voor de verse mest. De mestverwerkers zijn te vinden in Noord-Brabant waardoor de druk op de reguliere markt in het Zuiden iets minder groot is.

Penibele situatie Veluwe en Oost-Nederland

De situatie is het meest penibel voor veehouders op de Veluwe en in Oost-Nederland. Zij zagen dit jaar de ophaalbijdragen het meest stijgen met 5 tot 6 euro per kuub. Als gevolg van de hoge mestafzetprijzen heeft een groot deel van de varkenshouders helemaal geen mest kunnen afzetten of slechts beperkt. In de provincies Overijssel en Gelderland is 40 procent minder varkensmest afgezet dan vorig jaar, dat blijkt uit een schatting van LTO en NVV eerder dit jaar. In deze regio's zijn nog weinig mestverwerkers te vinden. Wil een boer van zijn mest afkomen door het alsnog te laten verwerken, dan betaalt hij fors: de prijzen voor mestverwerking lopen in regio Oost op richting €30 per kuub.

Akkerbouwers spekkoper

Op de mestmarkt zijn de akkerbouwers spekkoper. Bronnen melden dat akkerbouwers in de Noordoostpolder €8 per kuub voor rundveemest krijgen. Dat is €5 meer dan vorig jaar. Ontvangen akkerbouwers varkensmest dan krijgen zij €12 per kuub, vorig jaar was dat €7.

Laatste reacties

 • Mozes

  Sommigen willen dat het fosfaatplafond naar boven gaat of zelfs geheel wordt opgegeven zodat er nog veel meer mest kan worden geproduceerd. Door nog verdere uitbreiding van de veestapel zal ook het voer peperduur worden. Welk rendement blijft er over voor de grondloze boer?

 • farmer4life1

  Zo erg hebben de akkerbouwers het nog niet.
  Kunnen toch snel aardig wat geld vangen van de melkveehouders/varkensboeren. 
  100 ha akkerbouw bedrijf ontvangt toch snel zo'n 40.000 euro door mest aan te voeren. 

 • Jaap39

  Hoor je ze klagen dan #2?
  Mest voor 30 euries afvoeren kan niet lang goed gaan.Al was ik akkerbouwer zou ik er ook lekker van meepikken. Dat geleur met die mest, niet goed wijs met zijn allen.

 • gjcamps


  #2 denk je echt dat een akkerbouwer 400 euro / ha ontvangt?

 • Koen Franken

  De enigste sector welke je niet hoort dat is de pluimveesector , hebben veel tijd en energie gestoken in de afzet , maar is door de verbranding in Moerdijk wel prima geregeld

 • hortensia

  kunstmest terug dringen en meer eigen mest mogen uitrijden probleem opgelost!

 • varkenshouder1

  De overheid wil helemaal niets oplossen want anders kwam er betere regelgeving die het gebruik van dierlijke mest zou aansporen.

 • glaasje

  Mee eens varkenshouder1. De overheid is het probleem die willen het mestprobleem houden zodat de landbouw in nederland kapot gaat. Meer mest op de grond en mestverwerking er naast en een groot deel van het mestoverschot is op gelost.

 • mtspopken

  ik denk dat de kunstmest industrie nog wel wat politieke invloed heeft.

 • mooi wark

  kunstmest brengt de overheid geld int laadje

 • c.putten

  in frankrijk weten ze wel met onrecht om te gaan,hier blijven de boertjes in zijn hok en laten alles aan lto of nvv over,en we zien wat daar van komt,chemische troep aanvoeren en goede organische mest afvoeren is de wereld op zijn kop.

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.