Home

Nieuws

Indonesië vecht importheffingen EU aan

Genève - Indonesië wil dat de WTO een geschillenpanel instelt dat oordeelt of antidumpingheffingen van de EU op haar biodiesel rechtmatig zijn.

De EU heeft een eerste verzoek voor een panel geblokkeerd maar Indonesië zal volgende maand opnieuw een verzoek instellen. De EU kan volgens WTO-regels geen tweede keer het verzoek vetoën.

Import gedecimeerd

In 2013 stelde de EU antidumpingheffingen in voor biodiesel uit Indonesië. De EU stelde de heffingen in omdat Indonesië product onder de kostprijs zou aanbieden. De Europese organisatie voor biodieselproducenten had de zaak in Brussel aangekaart. De heffingen op Indonesische importen variëren van 8,8 procent (€76,94 per ton) tot 20,5 procent (€178 per ton). De heffingen hebben de import gedecimeerd.

Argentinië

De EU stelde destijds gelijktijdig heffingen in voor biodieselimporten uit Argentinië. Het Zuid-Amerikaanse land vroeg de WTO al eerder, in april 2014, om een panel voor geschillenbeslechting in te stellen. De uitspraak van het panel wordt eind 2015 verwacht. In deze zaak heeft een hele serie landen, waaronder Indonesië, China en Rusland, gevraagd als derde partij betrokken te zijn.

Bilateraal akkoord

Indonesië is een grote exporteur van biodiesel op basis van palmolie. Argentinië maakt vooral biodiesel uit sojaolie. De reden waarom Indonesië niet samen met Argentinië de EU heeft gedaagd bij de WTO, is niet duidelijk. Mogelijk probeerde Indonesië eerder bilateraal met de EU tot een akkoord te komen.

Of registreer je om te kunnen reageren.