Home

Nieuws

Boeren krijgen eigen waterbeheer

Middelburg - Zelf de grond- en oppervlaktewaterstand op perceelsniveau regelen.

Voor boeren in Zeeland is dat, onder voorwaarden die het waterschap stelt, vanaf 1 juli 2015 mogelijk. Waterschap Scheldestromen faciliteert het gebruik van particuliere stuwen zodat boeren bij hun percelen zelf het waterpeil kunnen sturen in secundaire en tertiaire waterlopen.

Door stuwen op de juiste wijze te bedienen kunnen boeren de waterstand in de sloten en daardoor de groei van de gewassen positief beïnvloeden, aldus het waterschap Scheldestromen. Bijvoorbeeld in drogere perioden, kunnen boeren bij minimale regenval langer water in hun sloot vasthouden. Dat levert minder last van droogteschade op en eveneens lagere beregeningskosten.

Voor secundaire en tertiaire waterlopen kunnen boeren in Zeeland het waterschap om toestemming vragen om zelf stuwen te plaatsen en te bedienen. Als in overleg met een opzichter van het waterschap een geschikte locatie is gevonden, andere grondgebruikers achter de stuw akkoord zijn en toestemming van het waterschap is verkregen, mogen boeren zelf een stuw plaatsen, onderhouden en bedienen.

Of registreer je om te kunnen reageren.