Home

Nieuws

Ziekteverzuim in agrarische sector daalt licht

Leiden - Het ziekteverzuim bij werknemers werkzaam in de agrarische sector is licht gedaald. Daarmee scoort de sector onder het landelijk gemiddelde.

Het verzuimpercentage (eerste- plus tweedejaarsverzuim) daalt van 3,49 procent in 2013 naar 3,44 procent in 2014. Het tweedejaars ziekteverzuim cijfer daalt van 0,62 procent naar 0,55 procent. Uit CBS-cijfers blijkt dat het landelijke ziekteverzuimpercentage 3,8 procent is.

Werknemers in de agrarische sector blijven gemiddeld wel langer ziek. In 2014 was de gemiddelde ziekteverzuimduur over het eerste en tweede ziektejaar inclusief deelherstel iets toegenomen. Was een agrarisch werknemer in 2013 gemiddeld 37 dagen ziek, in 2014 was dat 41 kalenderdagen. De totale verzuimduur (eerste plus tweede ziektejaar) komt uit op een gemiddelde van 47,0 kalenderdagen in 2014. In 2013 bedroeg de totale ziekteduur 46,5 kalenderdagen.

De vollegrondsteelt heeft in 2014 het laagste verzuimpercentage, namelijk 1,34 procent. Het hoogste ziekteverzuimpercentage komt voor bij de bedrijfsverzorging (5,25 procent), gevolgd door overige bedrijven (4,41 procent). Het ziekteverzuim in de grotere sectoren zoals glastuinbouw en hoveniers valt in 2014 hoger uit dan in 2013.

Sazas verzuim- en inkomensverzekeringen brengt jaarlijks het ziekteverzuim van de agrarische en groene sector in beeld. Dit onderzoek wordt door Stigas uitgevoerd.
Uit cijfers van het CBS blijkt eveneens dat het ziekteverzuimpercentage in de agrarische sector jaarlijks afneemt.

Of registreer je om te kunnen reageren.