Home

Nieuws 26 reacties

ZLTO tegen verhandelbare fosfaatrechten

Den Bosch – ZLTO is tegen verhandelbare fosfaatrechten.

De boerenorganisatie wil voor elke melkveehouderij de milieugebruiksruimte in kilo's fosfaat vastzetten op basis van forfaitaire normen en een datum in het verleden. Dat schrijft ZLTO-bestuurder Toon van Hoof op de ZLTO-website. Volgens een woordvoerder van ZLTO wordt de visie ook door LTO Nederland gedeeld.

Van Hoof noemt het fosfaatsysteem "geldverslindend" en stelt dat het nauwelijks stuurt op verduurzaming en milieuverantwoord produceren. Van Hoof zegt dat op verschillende niveaus voortdurend overleg plaatsvindt met het ministerie van Economische Zaken, maar wat betreft ZLTO niet over de invoering van fosfaatrechten.

De ZLTO verstaat onder de milieugebruiksruimte het fosfaatplafond van 84,9 miljoen kilo. Aan het plafond zelf wil ZLTO niet tornen. Het netto resultaat van 17.000 melkveehouderijen keer de vastgestelde gebruiksruimte, is bij elkaar opgeteld dan het sectorplafond van 84,9 miljoen kilo. Voldoet een melkveehouder niet, dan volgt een sanctie, en wanneer hij efficiënter gaat produceren, ontstaat ruimte voor bedrijfsontwikkeling.

Laatste reacties

 • MdB1234

  en de melkveehouder die beschikt over voldoende grond en naar 3 jaar of meer eindelijk zijn vergunningen eindelijk rond heeft is de klos. Wellicht paar koeien meer door KLW voordeel dan de situatie in 2013 of 2014 of zelf 2015 wie het weet mag het zeggen. En plannen voor nieuwe stal zelf zijn waarschijnlijk nog wel eerder gemaakt. Maar wat is eerlijk. 

  Dit ook mede dankzij de extreme groeiers ... maar het werd oogluikend toegestaan 

 • Foxxy

  Kom ZLTO , laten we een beetje een gelijk speelveld creëeren , en het plafond van 84,9 naar aantallen 1983 bijstellen 

  84,9 : 1,7 miljoen koeien * 2,5 miljoen koeien = 125 miljoen kg fosfaat !

  of hadden we toen ook al fosfaatproblemen ? (Zonder daken op silo's , emissie arm mest aanwenden, derogatie, mest-uitrij beperkingen etc )


 • timo


  Mocht dat zo gaan worden, heeft LTO zeker 1 lid minder..........

 • a van Gerwen

  Niet verhandelbaar van fosfaatrechten kan, maar dan wel volledig grondgebonden groei mogelijk maken in combinatie met kringloopwijzer.

 • Schraar

  Onbegrijpelijk standpunt van de ZLTO. Als iedereen bevroren wordt op een referentiedatum uit het verleden en niet kan groeien door fosfaatrechten aan te kopen staat dus elke bedrijfsontwikkeling stil.
  Alleen met het BEX voordeel kun je nog een stukje groeien. Een ramp voor degene die net een stal gebouwt heeft of nog aan het bouwen is, maar ook voor degene met voldoende grond en stalruimte die deze plaatsingsruimte zelf in wil gaan vullen.
  Natuurlijk moeten de fosfaatrechten verhandelbaar worden. 
  En ook nog uitwisselbaar tussen de verschillende sectoren want wettelijk gezien heeft het sectorplafond geen enkele status en telt alleen het gezamenlijke plafond van 172,9 mln kg. Dit geeft dus meer ruimte voor de melkveehouderij, en een warme sanering voor varkensboeren die graag willen stoppen maar dit nu financieel niet kunnen.

 • Vhouder

  niet verhandelbare fosfaatrechten is het dood laten bloede van de melkveehouderij stel je toch eens voor dat melk quota niet verhandelbaar was geweest  had je allemaal bedrijven met 30 koeien en geen enkele manier om de kost te verdienen. heel de rest van de agrariche wereld lacht ons uit en weet dat ze over 10 jaar van nederland af zijn. geen ontwikkeling geen toekomst

 • Vhouder

  op de knieen terug naar het melkquota

 • 344412

  ZLTO toch vooruitgang in denken geboekt, harde grens noodzakelijk, zo ver waren ze 2 weken geleden nog niet.

 • M.harmsen

  IEdereen die al intensief is, bijna maximaal scoort met bex heeft dus weer weinig gewoon. Grond aangekocht ivm nieuw beleid, heb ik dus ook al niets aan. Nee bedankt allemaal.

  Waarom niet peildatum 1-6-15. Kijk hoeveel we overschrijding hebben en ga dan iedereen x dat % korten. stel 10% teveel, dan iedereen 10% korten. Desnoods laat je de niet groeiers buitenbeschouwing. Nee misschien ook neit goed want dan zijn de verdubbelaars weer beter af. * zucht * 

 • John*


  brengen het verkeerd:

  stap 1 = alle fosfaat ruimte de er nu aanwezig is via grond toewijzen aan de eigenraar.

  stap 2 = de hoeveelheid die resteert verdelen over alle koeien via een referentie datum.

  stel je hebt 50 hc grond en 100 koeien = 3250 kg plaatsingsruimte op de bodem

  als alle fosfaat over grond ingevuld is blijft er een pot over van msschien wel 20 miljoen kg.

  20.000.000 kg / 1.700.000 = 11,8 kg per koe. * 100 koeien = 1180 kg fosfaat

  Bedrijf heeft dus 4430 kg fosfaat ruimte. en kan uitbreiden.

  Om nog ruimte te creeeren kan dat deel wat niet grondgebonden is vrij verhandeld worden en misschien inwisselbaar gemaaktworden met varkens n of pluimvee rechten. Die mest moet immers verdeeld worden over de vrije akkerbouw gronden in Nederland..


 • Sjarlie

  Schraar,
  je hebt meer verstand dan Toon van Hoof,kun jij niet bij de ZLTO gaan werken ?

 • johanvm


  slechte zaak voor de bedrijfsontwikkeling als er geen fosfaatrechten kunnen worden verhandeld

  denk dat eerst het fosfaatplafond naar omhoog moet worden bijgesteld

  het fosfaatplafond is een oud gegeven van vele jaren terug en moet worden herzien

  er wordt nu immers veel mest be en verwerkt en afgezet in het buiteland, dit moet toch ook extra ruimte geven. de vraag naar fosfaten zal alleen maar toenemen, het wordt een schaars product

   

 • Peerke1


  Hoezo fosfaatrechten? Wie heeft ze uitgevonden en waarom? Een of andere onnozele riep over een fosfaatplafond en nu heeft men het al over fosfaatrechten.

  Hoe dwaas kan de politiek toch zijn. Gewoon grondgebonden en in ieder geval zo dat boeren die grond hebben deze ten alle tijden kunnen benutten om dieren te houden, zeker als ze de stallen en zoal meer al hebben.

   

 • Probe

  De zoveelste discussie op dit platform waar men met elkaar maar niet uitkomt. Helaas sector en sectorbehartigers, met al jullie gekijf en getreuzel is het voor stas Dijksma steeds duidelijker: er is geen goede oplossing, dus dan toch het ijzersterke dierrechtenstelsel op tafel. Keiharde grens. Even slikken, voor de 1 wat meer dan de ander, maar dat is met elke maatregel.
  En de verhandelbaarheid is probleem niet. Kostprijsopdrijvend ook niet. Markt doet zijn werk, ook in de prijzen van toekomstige koerechten. We wachten op de brief...

 • tikka


  Niet verhandelbaar? en wat gebeurt er dan met fosfaatrechten van degene die stoppen of gestopt zijn na de peildatum????? Of bedoelt hij tussen de sectoren niet verhandelbaar!!

 • Mozes

  Ik vermoed dat met 'niet verhandelbaar' bedoelt wordt dat het niet los van de grond verkocht kan worden. Wil je meer fosfaatrechten dan zul je de grond er bij moeten kopen. Dit sluit ook aan bij het standpunt van Dijksma om fosfaatrechten grondgebonden te maken. 

 • j.verstraten1

  Boerderij is wat kort door de bocht aan het knippen en plakken met een suggestieve kop.
  Volgens ZLTO is met een taakstelling in de kringloopwijzer er nog voldoende ruimte te creëren voor bedrijfsontwikkeling voor de BV melkvee Nederland. De federatie raad LTO deelt die mening. 
  Dan heb je dus helemaal geen fosfaatrechten nodig, dáár is ZLTO nl. op tegen. Als ze niet nodig zijn hoef je ze dus ook niet te verhandelen. Het vastzetten van een plafond per bedrijf is nodig om ondernemers te stimuleren op die taakstelling én een garantie naar de overheid indien die taakstelling niet gerealiseerd wordt om op terug te vallen.
  Deze insteek biedt indien goed uitgevoerd voor elk bedrijf ontwikkelingsruimte zonder  handel in lucht. Je voorkomt daarbij ook een heleboel knelgevallen.
  Wat Vhouder schetst wil ZLTO juist voorkómen, dat bedrijven geblokkeerd worden want dat is de doodsteek, dat snapt iedereen.
  Er zijn in Nederland helaas wel partijen, ook belangenbehartigers, die dat niet zo'n probleem vinden want dat schept weer ruimte voor anderen. De een zijn dood.... 

 • Schraar

  Moet je me toch nog eens uitleggen j.verstraten1. 
  Een melkveehouder heeft op referentiedatum 80 koeien, dat is dus zijn plafond. Hij heeft echter een stal gebouwd voor 140 koeien. Met BEX/kringloopwijzer efficientie haalt hij 25% voordeel. Hiermee kan hij dus binnen zijn plafond 100 koeien melken.
  Hoe kan hij echter naar 140 koeien groeien zonder rechten aan te kopen?

  Gezien de opschaling die de afgelopen maanden heeft plaats gevonden en nog steeds plaats vind, vind ik het overigens zeer naief om te denken dat je met de kringloopwijzer (die overigens nog helemaal niet in de praktijk heeft gefunctioneerd) onder het fosfaatplafond kunt blijven. 

 • joohoo

  Het komt er op neer dat hoe meer dieren per ha  hoe meer je kunt sturen met kringloop...
  De meest intensieve bedrijvenmogen uitbreiden omdat ze efficient zijn en zij  die alles hebben afgedekt met grond en niets met het plafond van doen hebben worden ongelofelijk door de LTO genaaid.

 • Foxxy

  Onder Braks werden we (klagend ) miljonair , onder Dijksma viel dat af ! Wie weet , krijgen de stoppers/afvallers toch nog een kapitaal, ten koste van de blijvers !!

 • j.verstraten1

  schraar, er zijn ook bedrijven die geen stal gebouwd hebben, en bedrijven die gaan stoppen. Met het voerspoor  en individuele inzet daalt zo de netto fosfor uitstoot. Bedrijven met een mestoverschot hebben hier zowiezo al een belang bij, het spaart mestafzetkosten. afhankelijk van de fosfaattoestand van je grond is het ook voordelig om zo de derogatie te benutten. Veel bedrijven halen de250 kg N ruimte niet omdat fosfaat beperkend is.
   Aangezien de sector hard vergrijsd is het daarnaast de vraag wie in 2020 nog al die koeien gaat melken als ik oa. FCDF mag geloven.

 • Schraar

  j.verstraten, de realiteit is dat de afgelopen 30 jaar tot en met vandaag er meer vraag is om meer koeien te kunnen melken dan er door stoppers beschikbaar kwam. Uiteraard de reden voor de peperdure koop- en leasmelk. Boeren zijn de afgelopen 2 jaar zelfs bereid geweest om een dikke superheffing te betalen als ze maar meer konden melken.
  Hoe het in 2020 is zou ik niet weten, maar op dit moment wordt er keihard doorgegroeit en zal iedereen minimaal zijn plafond vol willen melken. Stoppers zullen er de komende jaren niet veel zijn, dan waren ze afgelopen jaren wel gestopt toen het quotum nog veel geld opbracht.
  Uiteraard zijn er wel stoppers, maar wie gaat dan dadelijk bepalen wie deze koeien erbij mag melken? Franse toestanden waarbij een commisie dit aan iemand toebedeelt?
  Er is geen andere mogelijkheid om het goed te regelen, binnen het fosfaarplafond te blijven en individuele melkveehouders de kans te geven hun bedrijf te ontwikkelen dan het invoeren van fosfaatrechten en deze verhandelbaar te maken.
  Overigens hoef je helemaal niets te kopen, daar ben je vrij man in, het is een indiviuele keuze om hier wel of niet in te investeren.

 • Jan van het Zand

  De mestwetgeving is duidelijk. Grondgebondenheid is het doel.
  Laat de vervuiler betalen. Dat is hij die meer dierlijke mest produceert dan hij op de grond in gebruik kan uitrijden. De kosten van verwerking en afzet zullen de rem zijn op de ontwikkeling van het veehouderijbedrijf. Dat zien we in de varkenshouderij al jaren. Waarom ook niet in de melkveehouderij.
  Ondernemers in de landbouw moeten zelf bepalen hoe zij grond, kapitaal en arbeid combineren tot een winstgevende onderneming. Daarmee blijft de weg vrij voor de akkerbouwer om melkvee te houden en andersom.
  Het fosfaatplafond is een onding, en doet geen recht aan de mestwetgeving. Die is duidelijk en moet het speelveld bepalen van een agrarische onderneming. Of dat een akkerbouwbedrijf of melkveehouderijbedrijf is, dat moet de ondernemer bepalen en niet de wetgever, behoudens een bestemmingsplan of de 'onvolprezen' PAS.

 • j.verstraten1

  parel, ik breng drijfmest naar mijn buurman akkerbouwer op minder dan1 km afstand en nu ben ik een vervuiler? De mestwetgeving is duidelijk: die regelt de hoeveelheid mest die maximaal op 1 ha mag worden uitgereden met als doel bescherming van het milieu. Van wie de mest of de grond is maakt voor de milieudoelen helemaal niets uit.

 • j.verstraten1

  schraar 22, daarom pleit (z)lto ook voor het prikken van een referentiedatum. Krijgen wij de sector niet in beweging qua voerspoor dan krijg jij gelijk. De ZLTO zal de eerste zijn in die situatie om te pleiten voor verhandelbaarheid van welk recht dan ook én voor iedereen. Dat heeft het verleden ook geleerd. Maar er zijn er ook, zoals parel bijv., die vinden dat alleen mensen met grond in aanmerking komen voor fosfaatrechten. Ook een manier om de prijs te drukken.

 • Schepens9

  Ze hadden ook 10procent per bedrijf kunnen afnemenvan 2014 en degene die wilde weer terug laten kopen toen dit met de. Varkenshouderij gebeurde hoorde je niemand van de melkveehouders

Laad alle reacties (22)

Of registreer je om te kunnen reageren.