Home

Nieuws

'Plattelandswoning keuze van gemeente'

Den Haag – Er blijft een vrije keuze bij gemeenten of ze plattelandswoningen toestaan of niet.

Dat zegt minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) tijdens het debat over de omgevingswet in de Tweede Kamer.

PvdA-Kamerlid Albert de Vries stelde voor om de plattelandswoningen te slopen als er een overschot aan is. De partij is op zich niet tegen plattelandswoningen, maar vindt dat deze woningen alleen bewoond mogen worden door mensen die een historische band hebben met het bedrijf. De plattelandswoningen moeten niet op de markt worden gebracht, vindt De Vries.

Vrije keuze

"Op grond van de Wet plattelandswoningen kan een gemeente een voormalige agrarische bedrijfswoning uitzonderen van een aantal milieunormen. Waar het wenselijk is, kan het, waar het niet wenselijk is, hoeft het niet, ook onder de omgevingswet. Dus er is een vrije keuze", zegt Schultz. Ze legt de verantwoordelijkheid hiervoor bij gemeenten. Ze wijst er op dat niet alleen het aanbod van plattelandswoningen, maar ook bijvoorbeeld het behoud van cultureel erfgoed, de leefbaarheid van het platteland of eventuele kapitaalvernietiging bij sloop een rol kan spelen. "De kwaliteit van het platteland is in ieder geval gebaat bij bestuurlijke afwegingsruimte rond het woningbestand. Lokale bestuurders kunnen zelf heel goed zien wat verstandig is op dat moment", aldus Schultz.

Burgerbewoning

De Raad van State heeft in een recente uitspraak gezegd dat bij burgerbewoning van een (voormalige) bedrijfswoning wel moet worden voldaan aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Hierdoor kan een plattelandswoning wel effect hebben op de bedrijfsvoering van een nabijgelegen bedrijf.

Of registreer je om te kunnen reageren.