Home

Nieuws

Nederlandse mengvoerproductie stijgt licht

Rijswijk - De licht dalende trend in de Nederlandse mengvoerproductie zette zich niet door in 2014. Na vier opeenvolgende jaren van daling nam de productie van mengvoeders afgelopen jaar licht toe, met 0,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dit blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi).

De stijging van 2014 is komt voornamelijk door de toename van de rundvee- en varkensvoerproductie. De productie van melkrundveevoer groeide met 2,5 procent en de totale varkensvoer productie vertoonde een groei van 2,8 procent. De pluimveevoederproductie liet daarentegen een dalende trend zien en kromp met 4,7 procent.

In 2014 is door alle Nevedi-leden in Nederland 3.681.000 ton rundveevoer, 4.993.000 ton varkensvoer, 3.136.000 ton pluimveevoer en 424.000 ton overige voeders afgezet. In totaal is dat 12.234.000 ton in 2014.
Bij de brancheorganisatie Nevedi zijn voor de bepaling van de jaarafzet van mengvoeders gegevens gebruikt van 96 aangesloten diervoederbedrijven en voerleveranciers. Het gaat hierbij om fabrikanten van mengvoeder, premixen en kalvermelkpoeder en leveranciers van vochtrijke diervoeders. De diervoederfabrikanten die lid zijn van Nevedi vertegenwoordigen ongeveer 95 procent van de totale diervoerproductie in Nederland.

Of registreer je om te kunnen reageren.