Home

Nieuws 5 reacties

Dijksma hoeft vergund aantal dieren niet te weten

Den Haag - De gegevens over aantallen vergunde dieren in de Gecombineerde Data Inwinning 2015 (GDI, Gecombineerde Opgave, Meitelling) zullen niet worden vastgelegd.

Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma (Econmische Zaken) laten weten aan LTO Nederland. Aanleiding zijn de zorgen vanuit de sector over de extra vragen over de stalregistraties die dit jaar worden gesteld in de Meitelling.

Feitelijk gehouden dieren en vergunde ruimte

De staatssecretaris kan daardoor uit de GDI niet meer rechtstreeks berekenen hoeveel latente ruimte er is tussen de feitelijk gehouden dieren en de vergunde ruimte. Andere extra gegevens over staltypes en het aantal gestalde dieren per stal moeten wel worden opgegeven. Gegevens over vergunde dieraantallen zullen niet worden vastgelegd, als ze al zijn doorgegeven.

Inschatting ammoniakemissie

Doel van de stalregistratie is een preciezer inschatting te kunnen maken van de ammoniakemissie en de reductie daarvan.  Die meting is nodig in het kader van de afspraken die zijn gemaakt tussen landbouwbedrijfsleven en de staatssecretaris in het kader van de terugdringing van de stikstofuitstoot. Door de terugdringing van de stikstofuitstoot ontstaat zogenoemde ontwikkelingsruimte in het Programma Aanpak Stikstof, waardoor het mogelijk is bedrijven Natuurbeschermingswetvergunningen te verstrekken voor uitbreiding of aanpassing van bedrijfssystemen.

Geen persoonsgegevens openbaar

De staatssecretaris belooft dat ze  geen persoonsgegevens openbaar zal maken uit de GDI. Maar milieugegevens over stallen (staltype, dieraantallen, de huidige vergunning en de locatie van de stal) moet zij op grond van internationale afspraken wel vrijgeven, als daarnaar wordt gevraagd.

Laatste reacties

 • g.g


  gelooft gij dat ???

 • polsbroek

  Ik niet.

 • japke33

  Maar zelf gelooft ze het blijkbaar wel!En zij is baas.

 • tikka


  Je vraagt je wel af hoe weinig verstand sommige 'belangenbehartigers' hebben?

  Net of gemeentes e.d. niet weten wat de vergunde dieraantallen per locatie en zelfs per stal zijn????

  Volgens de wet openbaarheid bestuur kunnen deze gegevens gewoon opgevraagd worden. Door de vergunde aantallen niet te willen vermelden geven ze eigenlijk al aan dat er vanalles mis is qua vergunningen.

  Hier wil je toch niet bijhoren als boer. 

 • schoenmakers1

  dit komt omdat degene die het dichtst bij het vuur zitten andere regels gelden als voor de rest, in deze weer zeer van toepassing

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.