Home

Nieuws 4 reacties

Antibioticabeleid meer richten op risico-resistentie

Den Haag – De antibiotica-aanpak in de veehouderij zal vanaf 2016 gericht zijn op verdere vermindering van risico's van resistentievorming en resistentieverspreiding.

De aanpak wordt meer sectorgericht, mogelijk met specifieke doelstellingen per diersoort. Dat staat in het nieuwe antibioticabeleid van het kabinet. "Inzet is een dierhouderij waar gezondheid door de hele keten heen de norm is en ziekte en behandeling met antibiotica de uitzondering", schrijven staatssecretaris Sharon Dijksma (landbouw) en minister Edith Schippers (volksgezondheid) in een brief aan de Kamer.

Nieuw advies

De Gezondheidsraad komt eind dit jaar met een nieuw advies over risico's van het antibioticagebruik in de dierhouderij voor de volksgezondheid. Bij de beleidsontwikkeling wordt ook gekeken naar het effect van het antibioticagebruik bij dieren op de omgeving. Een onderzoek moet uitwijzen wat het effect is van (deels resistente) bacteriën en antibiotica die via mens en dier dagelijks in het milieu terechtkomen. Hierbij wordt ook gekeken naar de aanwezigheid van antibiotica in oppervlaktewater en mest. Ook wordt onderzocht hoe resistente bacteriën via voedsel bij de mens komen.

Bedreiging

Antibioticaresistentie vormt een wereldwijde bedreiging voor de volksgezondheid. Daarom heeft het kabinet een aanpak gepresenteerd die zich richt op de gezondheidszorg, dieren, voedsel en milieu. Over vijf jaar moet de hoeveelheid verkeerd en onnodig voorgeschreven antibiotica in de gezondheidszorg zijn gehalveerd. De doelstelling wordt begonnen met een nulmeting, omdat nu niet duidelijk is hoeveel antibiotica onnodig wordt voorgeschreven in de gezondheidszorg.

Zorgen over afvlakking reductie

Hoewel het kabinet het resultaat van 58,1 procent minder antibioticagebruik in de veehouderij een verheugend resultaat vindt, zijn er zorgen over de afvlakking van de reductie. "Aanvullende inspanningen zijn nodig. Sectoren en dierenartsen zullen alle zeilen bij moeten zetten om het gebruik verder te reduceren", vindt het kabinet. Veelgebruikers moeten worden gestimuleerd om minder te gaan gebruiken. Ook moet meer aandacht komen voor zorgvuldig en terughoudend gebruik bij huisdieren, paarden en in de konijnenhouderij. Het versterkte toezicht van de NVWA op (illegaal) antibioticagebruik wordt voortgezet en er komt meer aandacht voor de algehele verbetering van de diergezondheid. In Europa wordt ingezet op reductie van kritische antibiotica bij vee, bijvoorbeeld door een verplichte gevoeligheidstest in te stellen voordat antibioticum mag worden toegepast en een verbod op laatste redmiddelen bij dieren. Ook wordt dit jaar een beleidsaanpak gemaakt om resistentie tegen carbapenems (een antibioticum dat als laatste redmiddel wordt gezien) in de veehouderij en de voedselketen te voorkomen.

Laatste reacties

 • Burnetti

  Eindelijk worden de drie routes; mest, oppervlaktewater en voedselketen in samenhang onderzocht.

 • fietskip

  @Burnetti als jij zo veel leest weet je ook dat de resistentie voor ongeveer 80 tot 90 % van de mensen zelf komt. Vergeet het vele onderlinge kontacten van mensen niet. Of willen ze een schijn oplossing maken. Lees afleidingsmaneuvre.
  Wel het hele probleem willen zien Burnetti!!

 • joohoo

  Antibiotica in water mest en bodem is direct te herleiden tot overheids maatregelen.  Raporten te over die dit aantonen.
  Het slachten van dieren in de wachttijd is niet toegestaan echter het vervoeren of afvoeren van dieren waarvan de wachttijd niet is verschreden en om nog maar te zwijgen van kuuren die niet eens worden afgemaakt omdat het dier al weg is of gaat!!!.

 • sanden

  water uit rioolzuiveringsinstallaties zou niet meer in het oppervlakte water geloost moeten mogen worden. Wetenschappelijk onderzoek in duitsland heeft aangetoond dat in rioolzuiveringsbekkens resistenties voorkomen voor alle bekende soorten antibiotica. 

Of registreer je om te kunnen reageren.