Home

Nieuws

Meer onderzoek WUR extern gefinancierd

Wageningen – Steeds meer onderzoek van Wageningen UR wordt betaald door externe financiers.

Dat blijkt uit een overzicht in universiteitsblad Resource. Het aantal door de universiteit betaalde promotieonderzoeken blijft al 35 jaar ongeveer gelijk terwijl het aantal promotieonderzoeken is vervijfvoudigd. In 2014 zijn 244 van de 287 promoties bij de universiteit door derden betaald, waarvan het merendeel met publiek geld. De grootste externe financier is de EU, dat goed was voor 34 promoties. Nuffic tekende voor 17 promoties. De Nuffic financiert namens het ministerie van buitenlandse zaken onderzoek gericht op ontwikkelingslanden. 15 promoties werd alleen door een bedrijf betaald terwijl 35 promoties publiek-private samenwerking betreft.

Of registreer je om te kunnen reageren.