Home

Nieuws 2 reacties

GGD: geen nieuwe vergunning veehouderij

Den Bosch - De regionale gezondheidsdiensten in Limburg en Noord-Brabant hebben de gemeenten opgeroepen niet toe te laten dat veebedrijven anticiperen op nieuwe geurregels.

Staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) heeft twee weken geleden een werkgroep ingesteld die naar aanleiding van Brabants onderzoek de geurregels onder de loep moet nemen.

Gebleken is dat de bestaande geurregels meer geuroverlast veroorzaken dan in de bestaande normen wordt verondersteld. De GGD'en vrezen dat veehouderijbedrijven anticiperen op nieuwe regels en bij gemeenten vergunningen aanvragen voordat de nieuwe regels ingaan.

Aanleiding is een onderzoek onder 13.000 inwoners van kleine woonkernen in Noord-Brabant en Noord-Limburg, dat vorig jaar al is gepubliceerd.  Het onderzoek toonde aan dat er veel meer geurhinder optreedt dat op de bestaande Handreiking Wet Geurhinder Veehouderij was te verwachten.  De onderzoekers stelden vast dat in het huidig agrarisch geurbeleid geen rekening wordt gehouden met ernstige hinder.

Mansveld heeft twee weken geleden een werkgroep ingesteld onder voorzitterschap van oud-gedeputeerde Lambert Verheijen waarin de GGD'en, milieufederatie en de landbouworganisaties meepraten. De werkgroep moet op korte termijn met adviezen komen.

Laatste reacties

  • Burnetti

    Beste Jan Baakman: GGD staat voor: Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst.

    Er is in Nederland geen RGD.

  • niek brabant

    Raar is dat van de ggd, volgens dit wat ik lees staat hun conclusie al vast. Waarom dan nog in een werkgroep praten ? Landbouworganisatie pas maar op. Conclusie staat vast, mee praten betekend niets anders dan politiek (zogenaamd) draagvlak creeren bij boeren. Niet meepraten betekend geen draagvlak bij de boeren.

Of registreer je om te kunnen reageren.