Home

Nieuws

'Toelating per lidstaat voor genetisch gemodificeerde grondstoffen'

Brussel - De Europese Commissie wil lidstaten de mogelijkheid geven eigen regels te stellen aan de toelating van producten waarin genetisch gemodificeerde grondstoffen zijn verwerkt.

Daarbij gaat het zowel om levensmiddelen als veevoer.

Europees Commissaris Margrethe Vestager zegt dat het voorstel voortvloeit uit de opdracht de de Europese Commissie bij haar aanstelling heeft meegekregen. Het Europees Parlement wil dat nationale lidstaten meer te zeggen moeten hebben over de toelating van genetisch gemodificeerde grondstoffen in hun eigen grondgebied.

LTO Nederland heeft zich samen met een aantal andere organisaties al nadrukkelijk verzet tegen het voorstel van de Europese Commissie in een brief aan de ministers Ploumen (handel) Schippers (Volksgezondheid) en staatssecretarissen Mansveld (Infrastructuur en Milieu) Dijksma (Economische Zaken). Milieuorganisatie Greenpeace zegt dat het voorstel bij lange na niet tegemoet komt aan de wens om lidstaten een grotere rol te geven bij de toelating van genetisch gemodificeerde gewassen.

Eerder is al een voorstel aangenomen om de toelating van de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen ook voor een deel over te laten aan de lidstaten. Toen werd nog de voorwaarde gesteld dat lidstaten weliswaar de teelt konden tegenhouden, maar daarmee nog niet de producten van teelten in andere landen. Volgens het voorstel van de Europese Commissie kunnen lidstaten verboden opleggen aan de invoer van producten met genetisch gemodificeerde grondstoffen.

Er zijn wel beperkingen aan de mogelijkheden de toelating tegen te houden in een lidstaat. De landen moeten zich houden aan de regels voor de interne markt en de internationaal geldende handelsverplichtingen. Een nationaal verbod kan niet gestoeld zijn op argumenten van volksgezondheid, diergezondheid of milieugevaar omdat de Europese voedselveiligheidsautoriteit Efsa daar al naar kijkt. Het voorstel wordt voorgelegd aan de lidstaten en aan het Europees Parlement.

Of registreer je om te kunnen reageren.