Home

Nieuws

Middelenbranche bezorgd

Den Haag - De producenten van gewasbeschermingsmiddelen maken zich zorgen over de maatschappelijke en politieke onrust over gewasbescherming.

Ook zijn ze bezorgd over het gebrek aan vertrouwen dat er is in deze industrie en in de controlerende instanties. Brancheorganisatie Nefyto zegt dit in in een brief aan staatssecretaris Dijksma. Nefyto acht een brede dialoog nodig over plantgezondheid en de plaats die gewasbescherming inneemt.

De middelenbranche stelt vast dat ze steeds meer moet investeren in toelating van middelen, maar dat het vertrouwen van vele partijen juist ernstig daalt. Daarbij ziet ze grote tegenstelling in de wensen vanuit de landbouw om middelen beschikbaar te hebben aan de ene en de wens om middelen uit te bannen aan de andere kant. Nefyto wil graag met de staatssecretaris om tafel om te bespreken hoe de gewenste maatschappelijke dialoog georganiseerd kan worden.

Staatssecretaris Sharon Dijksma laat in een reactie weten dat ze graag op de uitnodiging ingaat, het onderwerp heeft al lange tijd haar belangstelling. Haar woordvoerder wijst op een convenant over de vergroening van middelen, dat het ministerie al heeft gesloten met onder meer Nefyto en LTO. Daarin zijn pilots opgenomen om milieuvriendelijke middelen sneller Europees toegelaten te krijgen.

Of registreer je om te kunnen reageren.