Home

Nieuws

Friese boeren gedupeerd door wegvallen probleemgebiedenvergoeding

Leeuwarden - Vele tientallen Friese boeren eisen een extra vergoeding van de provincie die kan oplopen tot in totaal enkele miljoenen euro's, meldt het Friesch Dagblad.

De boeren zijn het er niet mee eens dat een subsidieregeling voor agrarisch natuurbeheer vorig jaar is stopgezet. 82 boeren hebben bezwaar aangetekend bij de provincie Friesland en zijn vervolgens allemaal in het ongelijk gesteld. De zaak gaat om een probleemgebiedenvergoeding die boeren kunnen aanvragen als ze aan agrarisch natuurbeheer doen. Voor agrarisch natuurbeheer krijgen zij circa €400 per hectare. Daarvan kan €300 worden aangevraagd uit het budget voor agrarisch natuurbeheer en 100 euro uit de probleemgebiedenvergoeding.

Voor de probleemgebiedenvergoeding moesten boeren een hokje aanvinken bij hun Gecombineerde Opgave en 151 Friese boeren hebben dat in 2014 gedaan, toen de verantwoordelijkheid voor de subsidie was overgegaan van het Rijk naar de provincies. De boeren wisten niet dat de provincie Friesland al had besloten dat de subsidieregeling niet zou worden verlengd. Daarom werden alle 151 aanvragen afgewezen. Van deze groep aanvragers dienden 82 een bezwaarschrift in, maar eveneens door Gedeputeerde Staten werd afgewezen.

Volgens de provincie Friesland is de verantwoordelijkheid voor de subsidies wel overgedragen, maar is daarbij niet het bijbehorende financiële budget door het rijk geleverd. Daarom is besloten door de provincie om de subsidiemogelijkheid niet te verlengen. De boeren vinden dat onredelijk. Zij stellen dat ze meerjarige afspraken hebben gemaakt over de voorwaarden voor agrarisch natuurbeheer in de periode 2009-2015. De probleemgebiedenvergoeding is een onderdeel van die afspraken. Boeren hadden als ze wisten dat een deel van de vergoeding zou wegvallen misschien besloten om niet aan agrarisch natuurbeheer te doen. Ze overwegen een gang naar de rechter. Volgens de provincie maken de boeren niet veel kans om hun gelijk te krijgen bij rechter, omdat het om een regeling gaat die nooit door de provincie werd ingesteld.

Of registreer je om te kunnen reageren.