Home

Nieuws 27 reacties

Uitleg grondgebondenheid verschillend

Den Haag - Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken (EZ) legt grondgebonden groei anders uit dan hoe het is omschreven in de juridische tekst.

Dijksma koppelt extra grond alleen aan extra productie ten opzichte van 2014, maar de wettekst en toelichting kunnen ook zo worden gelezen dat er in meer situaties veel meer grond nodig is. Het ministerie is nu aan het "bezien welke onderdelen nog om een nadere uitwerking vragen" volgens een woordvoerder van EZ. Duidelijk is dat dat er nog veel vragen zijn over de uitwerking van de maandag gepubliceerde regeling 'Grondgebonden groei melkveehouderij'.

De regels voor grondgebonden groei van melkveebedrijven lijken duidelijk. Intensieve melkveebedrijven moeten meer grond hebben als ze willen groeien. Hoe intensiever het bedrijf, hoe meer grond er nodig is voor groei ten opzichte van 2014. In de brief schrijft Dijksma dat extra grond alleen een verplichting is bij uitbreiding ten opzichte van 2014. Daarvoor komt een staffelsysteem dat is uitgewerkt in een regeling, de zogenoemde AMvB 'Grondgebonden groei melkveehouderij'.  Drie groepen bedrijven op basis van het fosfaatoverschot per hectare. Bedrijven met een fosfaatoverschot lager dan 20 kilo per hectare mogen extra fosfaat 100 procent verwerken, bij een overschot van 20 tot 50 kilo per hectare is de maximale verwerking 75 procent en bedrijven met 50 kilo of meer overschot per hectare mogen maximaal 50 procent verwerken van extra overschot. Voor de bepaling van het overschot per hectare wordt volgens EZ overigens gekeken naar de grondtoestand op 1 januari en die is bepaald door de opgegeven grond in het voorgaande jaar. Voor de categorie-indeling in 2016 geldt in ieder geval de oppervlakte grond die wordt opgegeven in de gecombineerde opgave 2015.

In de AMvB staat in artikel 70a te lezen hoeveel van het melkveefosfaatoverschot voor mestverwerking in aanmerking komt. Hier wordt letterlijk het melkveefosfaatoverschot genoemd met dezelfde maximale verwerkingspercentages als bij de hiervoor genoemde categorieën. Het melkveefosfaatoverschot op een bedrijf kan echter veel groter zijn dan de groei van de productie ten opzichte van 2014. Veel bedrijven zijn immers ook meer koeien gaan houden in 2014. En als ze dan niet meer grond in gebruik hadden, hebben ze ten opzichte van 2013 al een groter overschot. En 2013 is het peiljaar voor de bepaling van de zogenoemde melkveefosfaatreferentie. Als de meest intensieve bedrijven met meer dan 50 kilo fosfaatoverschot volgens de AMvB werkelijk maximaal de helft van het melkveefosfaatoverschot mogen verwerken, is de beperking van de groei zonder grond veel groter dan Dijksma in de brief schrijft.

De komende tijd moet blijken in hoeverre de regeling past bij de bedoeling van Staatssecretaris Dijksma in haar brief. Uitgegaan wordt van meer grond voor groei ten opzichte van 2014 en geen extra grondeisen voor bedrijven met minder dan 20 kilo fosfaatoverschot per hectare. Het ministerie sluit in ieder geval niet uit dat 'op onderdelen de bepalingen uit de AMvB nader uitgewerkt worden in een ministeriële regeling'. Maar de AMvB wijzigt echter niet volgens de woordvoerder. Daarover moeten echter de Eerste en Tweede Kamer zich ook nog uitspreken.

Laatste reacties

 • Possien

  Jammer, het had zo simpel kunnen zijn!! 

 • daantje

  dus nu hebben we een mestquotum

 • mares

  je kunt wel een maximum stellen op nationaal nivoue ,doch als het niet over 
  de gehele EEG wordt gesteld ,heeft het geen nut ,dan produceren andere 
  landen wat er in nederland te weinig of beter gezegd niet geproduceert mag
  worden door de gestelde eisen

 • Jochem Lekkerkerker

  Is het dan niet handiger om de melk te produceren waar je de mest wél kwijt kunt?
  De mest moet tenslotte toch ergens gelaten worden? Ga er ook maar van uit dat andere EU landen net zo goed regels stellen aan een maximale mestgift. 

 • Ishtar

  <em>Waar is de uitleg van de bestuurders van de sector bestuurders LTO, NMV, NZO en NAJK??</em>
  <em>Waar is de eenduidige uitleg.</em>
  <em>Immers ik lees zoveel verschillende interpretaties??</em>
  <em>Zij hebben onderhandeld, dus zullen ze precies en eenduidig kunnen uitleggen, inclusief heel veel rekenvoorbeelden, hoe deze AmvB exact moet worden uitgelegd voor hun</em>
  <em>eigen achterban!</em>
  <em>Deze AmvB geld voor melkveehouders, dus waar zijn de setcor bestuurders om dit precies uit te leggen?</em>
  <em>Of weten ze zelf niet wat ze afgesproken hebben?</em>
  <em>Waar is hun heldere uitleg?</em>

 • deer123

  is het niet veel handiger om een melk quotum te hebben ....
  straks de mest niet kwijt, maar.. de melk ook niet. 

 • joohoo

  Volgens LTO viel het allemaal best mee???.

 • wenjroubos


  lto heeft definitief gekozen voor de extensieve boer

  bedrijven met een groot balanstotaal tov de omzet

  overname word nog moeilijker, en geld verdienen al helemaal

  schaalvergroting kon wel eens harder gaan als we denken

   

 • Noordam2


  ooit hielden we als akkerbouwer varkens. de zaak werd getorpedeerd door de overheid. Het was wel binnen de wettelijke mogelijkheden maar onze aktie was niet volgens de bedoeling van de wet. proef ik nu ook weer die verschillende uitleg???

  éénvoud is anders!

 • peter 103

  Eigenlijk zou iedereen 5% per moeten mogen groeien, doen ze bij Schiphol ook! 
  Maar het probleem is dat Dijksma gewoon niet meer dieren wil.

 • koestal

  Het moet nog eerst in de Tweede Kamer behandeld worden,dan is er pas duidelijkheid

 • wmeulemanjr1

  waar haal je de extra grond vandaan?? Als in de buurt niks te koop is/ hoe melk je dan de (grote) stal vol?? Laten ze je dan gewoon kapot gaan??

 • Mfb

  Dit is niet sarcastisch bedoelt maar dat heet ondernemersrisico @wmeulemanjr!
  Het is al lange tijd duidelijk dat je niet gratis zou kunnen groeien na de afschaffing van het melkquotum. Daarnaast is ook allang duidelijk dat weidegang prioriteit nr. 1 is. Mensen die dus een grote stal gebouwd hebben zonder mestafzet (lees grond) te regelen hebben dus bewust een risico genomen en krijgen nu het deksel op de neus. Dit doet even zeer maar de goede ondernemers zullen hier ook wel weer een mouw aan kunnen passen.
  Leve het quotumvrije tijdperk!

 • Burnetti

  Het melkquotum dat 30 jaar bestond tijdens al die CDA kabinetten is in een VVD/PVDA kabinet afgeschaft. Dijksma heeft hierdoor veel voor de sector gedaan.
  MFB heeft gelijk en als je goed leest zit er een compliment in.
  Vrij uniek voor een nederlandse boer.

 • remi123

  Als je extensieve melkveehouderij gaat promoten en je vergelijkt Nederland met bijv. Duitsland, dan blijven er weinig melkveebedrijven over. Want Nederland is qua oppervlakte veel kleiner. Heb ik dat goed? Dus dan hebben we in 2040 de helft minder melkveebedrijven? Maar dan moet er nog wel een oplossing komen voor al die boeren die stoppen en die de grond vast houden. Wellicht een belastingmaatregel?

 • DJ-D

  #14 tijd geleden in Brussel besloten dat het quotum zal verdwijnen vandaag. Geen enkel haags kabinet had hier invloed op.

 • alco1

  Reacties zoals die van #14 maakt men zichzelf ongeloofwaardig mee. Alleen maar een jennerige inslag.

 • wmeulemanjr1

   Weet je wel hoe weinig mestplaatsing bouw/grasland op dit moment heeft, om daar veel dure te grond voor te kopen is wel giga kostprijsverhogend. 1 ding is wel zeker, de grondprijs blijft hoog, leuk als je moet lenen, maar is het gezond voor de sector op de langere termijn?

 • molenpad

  Zo dat hebben we ook weer gehad, ik merk wel we begrijpen het geen van alle, en dat is maar goed ook. Dus neem je een deskundige in de arm die je uitlegd hoeveel je nog kan uitbrijden. De makers van die mestwed weten het zelf ook niet en geven je dan maar gelijk en denken zachtjes 

  ,,O,O,O, dat regeltje zijn we vergeten in de wed te zetten ,,

 • joohoo

  En de volgende dag wordt de  wet weer aangepast!.

 • Zandboertje

  Als er in de buurt geen grond is, dan laat je toch verwerken. In het verleden konden jullie een aantal euro voor een liter melk betalen, en nu is dat beetje mest opeens een mokerslag? Laat me niet lachen. En als kostprijsverhoging echt zo een punt is, waarom zijn er dan overal zo allemachtig veel nieuwe stallen? Gematigde groei is nog altijd het meest safe en verstandig geweest, na 1 april is dat echt niet opeens veranderd. Dat er geen dieren bij moeten wordt al 40 jaar geroepen, dus echt nieuw is dat ook niet lijkt me. 

 • mtsjansens1

  Grensboeren worden met dit voorstel benadeeld omdat deze de eigen buitenlandse grond niet in de berekening mogen meenemen.

  Nu kunnen wij de produktie plaatsen op onze eigen Nederlanse en Belgiese gronden, volledig grondgebonden dus. Maar ja , belse gronden mogen we niet meetellen in de berekening, Resultaat 35 kg fosfaatoverschot /ha  !!, meteen al een valse start.
  Hollandse mest laten verwerken om vervolgens Belgiesche mest aan telaten voeren op onze Belse gronden.We leven in een Europa, maar toch zijn er grenzen.

 • wmeulemanjr1

  Zandboertje#21, naast verwerken boven {staffel??} moet ook een percentage grond zitten, dit is niet op het laatste moment te regelen net als quotum of normale mestafvoer. sturen kan dus nog minder. aantallen koeien afvoeren in lopend jaar word dan voor velen het 'sturen' Maar waar betaal je dan de extra stalplekken van?

 • Zandboertje

  Iedereen kan ruim voor het laatste moment wel nieuwe stallen bouwen. Dat grond een vereiste is geworden kun je toch op je klompen aan komen voelen, dat mag geen verassing zijn.

 • koestal

  snapt ze het zelf nog  ?

 • koestal

  De soap is compleet

 • kennisismacht


  wat doen we toch moelijk, iedereen die mest te veel heeft, maar de mestverwerking. dus ieder  boer betaald voor zijn eigen overschot aan mest.

Laad alle reacties (23)

Of registreer je om te kunnen reageren.