Home

Nieuws 31 reacties

Onrust in mestmarkt

Er is onrust in de mestmarkt nu het aanbod van voornamelijk koemest sterk toeneemt en de gebruikersnormen zijn aangepast. Het uitrijden van mest is volop aan de gang. Melkveehouders hebben in veel gevallen het grasland bemest en de percelen waar mais op komt wordt her en der al geïnjecteerd. Ook de afzet van varkensmest is in volle gang.

Mesttransporteurs en handelaren in mest geven aan dat het een grillige markt is. Het aanbod, voornamelijk rundermest, is duidelijk groter dan in voorgaande jaren en de vraag naar mest is wisselend. De ene dag wordt er volop gevraagd en de dag erna is het weer rustig. Hoewel het erg druk is, zijn er momenteel geen grote problemen met de plaatsing van de mest. Wel geven diverse handelaren aan geen nieuwe klanten aan te nemen of klanten die verder weg zitten niet meer te bedienen.

Najaar bepalend

Hoewel er nu nog geen grote problemen zijn met de afzet, zijn er wel degelijk zorgen over het grote aanbod aan mest. Maar er zal pas in het najaar blijken hoeveel mest niet geplaatst is en in welke richting de mestmarkt werkelijk gaat. Het is nu al wel duidelijk dat er flink meer rundermest op de markt is, maar hoeveel extra mest er is en nog komt, is niet geheel inzichtelijk.

Daarnaast is de plaatsingsruimte voor mest dit jaar verkleind. Per hectare is de plaatsingsruimte van fosfaat op bouwland verkleind met 5 kilo. Op grasland is het toedienen van mest op percelen waar de fosfaattoestand laag is onveranderd, op de andere percelen is de ruimte met 5 kilo verlaagd. Dit heeft tot gevolg dat naast het grotere aanbod de plaatsingsruimte ook nog eens kleiner is dan in voorgaande jaren.

Wijzigingen in het mestbeleid zorgen altijd voor onrust en de markt moet zich dan altijd hervinden. Nu het nieuwe jaar nog maar net van start is, is het dus nog moeilijk te zeggen wat de uitbreiding van de melkveehouderij en de aanscherping van de mestnormen tot gevolg hebben. Wat al wel inzichtelijk is, is dat de prijzen voor het ophalen van mest hoger liggen dan in voorgaande jaren.

Lees meer over de mestmarkt in weekblad Boerderij van dinsdag 31 maart.

Laatste reacties

 • Ad7

  Alweer stemmingmakerij op de mestmarkt! De meeste overschotmest komt uit zuid en oost, blijkbaar weten ze bij 'boerderij' niet dat door exportverplichtingen daar in 2015 in het zuiden maar circa 45 procent (omdat de  meeste boeren om veilig te zitten 5 procent extra laten verwerken) van de overschotmest komt dan 2 jaar geleden, en in het oosten komt dit jaar ook nog maar 65 procent van het overschot van 2013, dan hebben ze in het overige gebied ook nog 10 procent extra te verwerken. Dus er komt gewoon steeds MINDER MEST beschikbaar voor de land c.q. tuinbouw in Nederland.

 • John*

  ja de mestscheiders op boerenerf draaien overuren.. die kilogrammen fosfaat zijn zo de grens over.

 • LUCTOR


  Krijg €9 toe voor rundermest gratis geinjecteerd,vorig jaar werd het zonder toebetaling gratis geinjecteerd.Wordt van alle kanten gebeld of ik aan hun wil denken als ik mest nodig ben. Ben bang als de melkprijs zakt en de reactie daarop is vaak een paar koeien extra melken de hele boel in elkaar klapt,heb het hier al eens vaker voorspelt dat de varkenshouderij het niet volhoud met de torenhoge mestafzet problematiek die eraan zit te komen.

 • metal


  Ja het was te verwachten nog meer stront en melk  en naar geen van beide is veel vraag want in duitsland willen ze geen Nederlandse stront meer erbij hebben want daar zijn de regels aangescherpt.

  Dus lang leve het vrije melken teveel melk en stront en geen cent verdienen zoals het LTO het graag ziet iedereen moet het lidmaatschap direct op zeggen!!!! Als de fnv zo met deleden omgaat breken ze het hele kantoor af.

  Maar goed de boeren melken liever 200 koeien dan een fatsoenlijke boterham verdienen .Groeten uit een met stront volgelopen achterhoek

 • Tiny1946

  Was het maar zo dat het kantoor afgebroken werd. Metal al wat je schrijft is volledig de waarheid, een koe boer is net als een akkerbouwer maar aarappelen de grond in de fabrieken lachen zich kapot, en de directeur komt eens op bezoek met zijn splinter nieuwe Mercedes van iets meer dan een ton, we zijn allemaal grote zotten.

 • schapendoes

  Ad7: waar is te weinig mest? 

 • Dhr Loonen

  Ik kom per ongeluk op deze site terecht en weet nu meteen weer waarom ik de Boerderij als vakblad er al jaren geleden uit heb gegoid.
  De berichtgeving toen was ( over een gebied waar ik verstand van had ) onvolledig en naar een bepaald doel geschreven.
  Ze lieten iemand aan het woord die er ( alleen bij insiders bekend ) alle belang bij had dat de discussie die kant op ging waar hij hem wilde hebben.
  Zal er toen wel flink voor betaald hebben dat zijn stukje als vasstaand feit gepubliceerd werd.
  Ik vermoed dat er met dit stukje ook zo iets aan de hand is.

 • hervé

  beste, ik weet niet hoe het in nederland zit, maar in belgië bevat 1 ton runderdrijfmest 4.8 N en 1.4 P. Als je rekent met maximaal 170 eenheden N (of eventueel 250 N bij derogatie), dan raakt de fosfornorm bijlange niet vol (en ook niet akls er 5 eenheden af gaan). Waar maken jullie je druk over ? Door de fosfaatnorm te verlagen jagen ze de varkensmest naar de verwerking toe. Niet de koemest.

 • Koen Franken


  Maar goed dat de pluimveesector zijn zaakjes wel goed voor elkaar heeft , door de verbranding op Moerdijk nemen die wel 10 miljoen kg fosfaat uit de markt .

 • Weerkundige

  is dat kringloop gedachte verbranden/// van mest er in wereld een fosfaat te kort

 • Koen Franken


  Weerkundige , de fosfaat word teruggewonnen uit de verbrande mest en word dan o.a verkocht aan de kunsmestindustrie , dus toch weer kringloop .

 • mtspopken

  Zal mij niks verbazen als Cumela de informatie verstrekker is van dit artikel. Die zijn doodsbang dat de prijzen zakken nu overal massaal mest uitgereden wordt. Trouwens wel schrijnend dat de normen weer verlaagd zijn. De overheid crëeert telkens weer een onbalans op de markt, en de landbouw is al jaren als gevolg hiervan bezig om haar duurste produktiemiddel(grond) uit te mergelen.

 • aqwzsx12

  boer met stront, zoekt boerin met grond

 • maiskolf

  Tis hier anders lekker zoppie zoppie, kan nog niet veel uitrijden. Komende week nog natter.

 • mwasseveld

  Tis hier wel ff gebeurd met rijden. Het kan ook nog wel. Maar als je gaat doortellen met de dagen gaan we zeker naar de tweede helf van april voor we wat kunnen doen op het bouwland helaas.

 • juur


  Dan nog grote stallen bouwen. Met verstand op nul. De bank die geld verstrekt  doet hier aan mee.

 • Ad7

  Dhr Loonen: lees de artikelen maar die boven aan deze pagina staan: Extra aanbod van rundermest drijft prijs op. Algemeen 24 feb, Moeizame afzet van mest verwacht Algemeen 15 jan, Mestseizoen start extreem rustig, Algemeen 10 feb 2014. Alleen maar artikelen die de prijs van mestafzet verhogen!

 • boerrick

  Maar de prijzen voor mestafzet zijn toch gestegen, lijkt me dan niet zo raar wat ze schrijven. Of jullie moeten denken dat die prijsstijging en de daarmee gaande onrust/gezeur komt door een paar geschreven artikeltjes.


 • Vhouder

  kijk eens buiten wie kan er nu nog rijden

 • koestal

  Ik zie hel veel mestauto,s op de weg,die gaan allemaal ergens naar toe

 • Zandboertje

  Mijn loonwerker loop nu al enorm achter. Is nog maar een weekje los geweest,nu alweer een week stil en weer beginnen ziet er met twee dagen ook nog niet naar uit. Laatste jaren vanaf begin maart kunnen draaien en nog volop 8 weken werk hebben. Ik zie hier niet gebeuren dat overal mest op komt. Op een gegeven moment wil je niet op mest wachten, maar aardappels poten.
  Vind het wel unfait t.o.v. varkenshouderij. Die zijn wederom de klos van de koeienmest, die extra de markt op komt.

 • BO(skabout)ER


  op de zandgronden is de meeste mest al op het land (90 procent). Maar dat er meer druk op de mestmarkt komt is toch logisch? meer koeien en scherpere normen. Daarnaast is het helemaal niet zielig voor de varkenshouderij, deze boeren hadden vroeger ook zelf land kunnen kopen maar dat wouden ze niet.

 • Zandboertje

  Zielig zeg ik ook niet. Hier is nog geen 15% van de mest uitgereden. Land was tot dan toe te nat.

 • info104


  Dat de overheid 5kg/ha van ons heeft afgepakt = 1,8miljoen ha. cultuurgrond x 5 kg= 9miljoen kg : 6kg/ vleesvarken = 1.5 miljoen varkens of 9 miljoen : 40kg/ koe =225000 koeien.  Beseffen we wel de gevolgen hiervan, volgens mij dringt het pas door als je die berekening onder ogen ziet.

  Als nu die 1.500.000  varkens de mest moet worden verwerkt waarbij 1m3 per dier vrij komt, moet er op 15 lokaties 100.000m3 worden verwerkt, het is nu al moeilijk om een lokatie te vinden om de vergunningen rond te krijgen. Dat betekent dat grote varkensbedrijven hun mest zelf moeten gaan verwerken, dat zal een grote besparing geven op de transportkosten die nu een groot deel van de mestprijs in beslag nemen en welke de komende jaren zeker niet minder worden.

  Zelfs bij deze verwerking blijft er een vast product en een vloeibaar deel over die binnen de EU een plaats zal moeten krijgen. We hebben het nog steeds over die 5kg die er minder op het land mag per 1-1-2015 terwijl de koeienboer nog aan het uitbreiden is.

  Graag jullie reactie, misschien reken ik wel verkeert

 • eenvoudige boer


  Het is ongeveer hetzelfde als de complete mestproduktie van de Nederlandse zeugenstapel. 1 miljoen * 5 m3  * 2 kg P = 10 miljoen kg fosfaat. Dat de verwerkers het druk krijgen is wel duidelijk.

 • Koen Franken


  En ondanks alle bovenstaande reacties dat het dringen in is op de mestmarkt , zijn er nog steeds verwerkers welke vragen naar mest , en zijn er initiatieven welke al zijn gestrand omdat men het vertikte om zich te binden . Dus nu niet zeuren !!

 • aardappelboer

  Ook hier is op zand nog weinig uitgereden, wel groot aanbod van met name rundveemest, wordt bijna dagelijks gebeld door handelaren als ik nog iemand weet die nog wat nodig is. 

 • evanderpasch1


  Er kan wel veel koeienmest komen maar hier moet ook veel verplicht verwerkt van worden,of afgekocht worden met vvo van verwerkt varkensmest dus het aanbod word in totaal lager. en als akkerbouwer in groningen vorig jaar bereid was om te betalen waarom moet hij nu een zak geld bij mineralen beuren. bijprodukten gaan ze net onder de voederwaarde zitten dus als varkensmest 13 euro aan mineralen bezit waarom akkerbouwer niet 10 euro laten betalen    

 • mafex

  het lijkt welof de akkerbouwer het probleem is

  bedenkgoed dat de akkerbouw jarenlang het probleem grotendeels heeft weggewerkt,

  mag daar iets tegenoverstaan?  eerst stallenbouwen, dan het mestprobleem, dan zoeken naar een oplossing, en dan de akkerbouwer laten betalen, lijkt me niet de juiste weg


 • landboer


  Zo gauw er een evenwicht in de mestmarkt is worden de normen aangepast, we zijn kikkers in kokend water.

 • aardappelboer

  Hier in het noorden veel aanbod van mest, dit in tegenstelling tot vorig jaar toen ik geen rvdmest meer kon krijgen. Dit jaar moet schijnbaar elke veehouder hier mest afvoeren en geen klein beetje al van verschillende veehouders mest aangeboden gekregen van rond de 2000 m3, waar moet dat heen? Nu 4 euro toe geïnjecteerd in de grond

Laad alle reacties (27)

Of registreer je om te kunnen reageren.