AlgemeenNieuws

Onrust in mestmarkt

Er is onrust in de mestmarkt nu het aanbod van voornamelijk koemest sterk toeneemt en de gebruikersnormen zijn aangepast. Het uitrijden van mest is volop aan de gang. Melkveehouders hebben in veel gevallen het grasland bemest en de percelen waar mais op komt wordt her en der al geïnjecteerd. Ook de afzet van varkensmest is in volle gang.

Mesttransporteurs en handelaren in mest geven aan dat het een grillige markt is. Het aanbod, voornamelijk rundermest, is duidelijk groter dan in voorgaande jaren en de vraag naar mest is wisselend. De ene dag wordt er volop gevraagd en de dag erna is het weer rustig. Hoewel het erg druk is, zijn er momenteel geen grote problemen met de plaatsing van de mest. Wel geven diverse handelaren aan geen nieuwe klanten aan te nemen of klanten die verder weg zitten niet meer te bedienen.

Najaar bepalend

Hoewel er nu nog geen grote problemen zijn met de afzet, zijn er wel degelijk zorgen over het grote aanbod aan mest. Maar er zal pas in het najaar blijken hoeveel mest niet geplaatst is en in welke richting de mestmarkt werkelijk gaat. Het is nu al wel duidelijk dat er flink meer rundermest op de markt is, maar hoeveel extra mest er is en nog komt, is niet geheel inzichtelijk.

Daarnaast is de plaatsingsruimte voor mest dit jaar verkleind. Per hectare is de plaatsingsruimte van fosfaat op bouwland verkleind met 5 kilo. Op grasland is het toedienen van mest op percelen waar de fosfaattoestand laag is onveranderd, op de andere percelen is de ruimte met 5 kilo verlaagd. Dit heeft tot gevolg dat naast het grotere aanbod de plaatsingsruimte ook nog eens kleiner is dan in voorgaande jaren.

Wijzigingen in het mestbeleid zorgen altijd voor onrust en de markt moet zich dan altijd hervinden. Nu het nieuwe jaar nog maar net van start is, is het dus nog moeilijk te zeggen wat de uitbreiding van de melkveehouderij en de aanscherping van de mestnormen tot gevolg hebben. Wat al wel inzichtelijk is, is dat de prijzen voor het ophalen van mest hoger liggen dan in voorgaande jaren.

Lees meer over de mestmarkt in weekblad Boerderij van dinsdag 31 maart.

Beheer
WP Admin