Home

Nieuws

'Natuur plukt vruchten van beleid'

Den Haag - Staatssecretaris Sharon Dijksma zegt dat het ruimtelijk, milieu- en natuurbeleid vruchten begint af te werpen.

Natuurontwikkeling, -herstel en -beheer versterken de biodiversiteit, zegt de staatssecretaris in een brief aan de Tweede kamer.

Dijksma heeft de zevende voortgangsrapportage over het Natuurnetwerk Nederland (NNN-voorheen Ecologische Hoofdstructuur) aan de Tweede kamer gestuurd. Uit de rapportage - die gaat over het jaar 2013 - blijkt dat de omvang van beheerde natuur in 2013 is afgenomen met 1.384 hectare. Dat heeft vooral te maken met aflopende contracten voor agrarisch natuurbeheer binnen het NNN.

Het Rijk heeft het natuurbeleid voor een groot deel ondergebracht bij de provincies. Dat is gebeurd tijdens het staatssecretariaat van Henk Bleker, die volgens de toenmalige afspraken tussen VVD en CDA  de doelen voor de omvang van de ecologische hoofdstructuur fors naar beneden bijstelde.

Het tweede kabinet Rutte (VVD en PvdA) heeft een deel van de afspraken tussen VVD en PvdA teruggedraaid.

Of registreer je om te kunnen reageren.