Home

Nieuws 1 reactie

Geen meldingen van oneerlijke handelspraktijken

Den Haag – Bij de pilot 'Gedragscode eerlijke handelspraktijken agrofoodsector zijn sinds juni 2014 geen meldingen van oneerlijke handelspraktijken gedaan.

Dat schrijft minister Henk Kamp van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

In de Tweede Kamer was vorig jaar bezorgdheid over de bekendheid van het meldpunt, omdat er zo weinig meldingen binnen kwamen, terwijl er vanuit de sector wel kritiek was over oneerlijke handelspraktijken. Daarop heeft het ministerie in overleg met land- en tuinbouworganisaties extra inspanningen geleverd om de pilot meer bekendheid te geven. Dit heeft niet geleid tot meer meldingen.

Tijdens een bijeenkomst over oneerlijke handelspraktijken werd wel benoemd dat oneerlijke handelspraktijken vooral voorkomen tussen handel en retail, maar dat de gevolgen hiervan (deels) voor rekening komen van de primaire producent.

Uit het jaarrapport van het Europese Supply Chain Initiative (SCI) blijkt dat steeds meer bedrijven zich registreren bij het initiatief voor eerlijke handelspraktijken. Vanuit Nederlnd hebben Fruitmasters en Nedato zich geregistreerd bij SCI. Friesland Campina heeft de intentie uitgesproken zich aan te melden bij SCI. Het aantal klachten dat wordt ontvangen  bij SCI is laag.  Minister Kamp is positief over de groeiende deelname aan SCI, omdat hiermee het draagvlak voor eerlijke handel toeneemt.

Eén reactie

  • Tearpoal

    Tja, wat is een oneerlijke handelspraktijk. Als een voerproducent bij de ene klant 20% meer rekent voor dezelfde leverantie dan bij een andere klant, heeft een buitenstaander daar in principe niets mee te maken. Als een retailer een betalingstermijn bedingt, heeft een buitenstaander daar niets mee te maken. In bovenstaand artikel is wel de ondertoon dat de marktkracht van tuinder/veehouder minimaal is, maa daar wil een buitenstaander niets mee te maken hebben.

Of registreer je om te kunnen reageren.