Home

Nieuws 1 reactie

Geen bewijs voor verkrijgende verjaring grond

Den Bosch - Het is een boer uit de gemeente Heerlen niet gelukt aan te tonen dat hij grond van de gemeente door verjaring heeft verkregen.

Evenals de rechtbank Maastricht in 2011 komt het Hof Den Bosch tot dat oordeel. Beide instanties vinden dat daar te weinig bewijs voor is.
De vader van de betreffende boer had de grond, een kleine 2 hectare, zo'n veertig jaar geleden in de exploitatie van zijn bedrijf betrokken. De boer werkt voornamelijk met pachtgronden. Net zoals de rechtbank is het Hof van mening dat niet is komen vast te staan dat de boer terecht een beroep op verkrijgende verjaring doet. Volgens het Hof is er – volgens objectieve maatstaven - in dit geval geen sprake van ondubbelzinnig bezit. De feiten die dat zouden moeten aantonen ontbreken.

Een belangrijk argument voor het Hof om verkrijgende verjaring af te wijzen is dat de betwiste grond aansluitend ligt aan de pachtgronden die de boer eveneens al jaren exploiteert. Volgens het Hof kan het in gebruik hebben van de grond van de gemeente Heerlen er ook op duiden dat de boer dacht op basis van de pachtovereenkomst gebruik te kunnen maken van die betreffende percelen en dat ze dus een onderdeel vormden van die overeenkomst.

Eén reactie

  • schoenmakers1

    goh, rare uitspraak, de boer kon misschien wel iets gedacht hebben en daarom gaan we er vanuit dat dat een argument is, misschien iets voor in de toekomst voor andere zaken

Of registreer je om te kunnen reageren.