Home

Nieuws

WUR-bestuurder Martin Kropff naar topbaan in Mexico

Wageningen - Rector magnificus van Wageningen University, prof. dr. Martin J. Kropff is per 1 juni benoemd tot directeur-generaal van het internationale onderzoekscentrum Cimmyt in Mexico. Per die datum treedt prof. Kropff terug als lid van de raad van bestuur van Wageningen UR en als rector magnificus van de universiteit.

Het Cimmyt (Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo), gevestigd in Texcoco, Mexico, is het internationale topinstituut voor onderzoek, ontwikkeling en training ten behoeve van de verbetering van landbouwsystemen voor mais en tarwe, de twee belangrijkste landbouwgewassen ter wereld. Cimmyt is de grootste van vijftien onderzoekscentra die deel uitmaken van het internationale onderzoekconsortium voor landbouwkundig onderzoek CGIAR. CGIAR wijdt zich met zijn onderzoeksprojecten aan het terugdringen van armoede en honger, het verbeteren van de gezondheid en het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen.
Martin Kropff is sinds 2005 lid van de raad van bestuur van Wageningen UR en als rector magnificus van Wageningen University verantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek en studentenzaken. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de succesvolle ontwikkeling van Wageningen UR, waarin het studentenaantal groeide van 4.000 naar 10.000. De kwaliteit van het onderzoek is versterkt waardoor Wageningen UR nu wereldwijd een toppositie bekleedt. De impact van het onderzoek is aanzienlijk vergroot, mede dankzij het concept van de gouden driehoek: de samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen. In dat verband is Kropff wetenschappelijk boegbeeld van de topsector Agri & Food.
De Raad van Toezicht van Wageningen UR zal op korte termijn de opvolgingsprocedure starten.

Of registreer je om te kunnen reageren.