Home

Nieuws

Vergunningplicht Gelderse bollentelers mogelijk op de helling

Arnhem - Het provinciebestuur van Gelderland zal de verplichte vergunning voor bollentelers mogelijk moeten wijzigen. Naar aanleiding van schriftelijke vragen van de VVD in de Gelderse Staten, lijkt de provincie Gelderland mogelijk af moeten zien van de verplichte vergunning voor bollentelers.

De provincie wilde, op basis van een rapport van Alterra, een vergunningplicht opleggen aan telers omdat de bollenteelt en de daarbij gebruikte gewasbeschermingsmiddelen een verstorend effect zouden kunnen hebben op Natura2000-gebieden en de daarin voorkomende natuur.

De VVD was het niet eens dat de provincie uit zichzelf een vergunningplicht oplegt, omdat het College Toelating Gewasbescherming & Biociden (Ctgb) de partij is die namens de overheid op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten bepaalt of gewasbeschermingsmiddelen wel of niet schadelijk zijn. De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu steunen de lijn van de VVD. De verwachting is dat de provincie haar visie zal moeten bijstellen en dat de vergunningplicht vanuit de provincie zal vervallen. Vooral op de Veluwe vindt veel bollenteelt plaats.

Of registreer je om te kunnen reageren.