Home

Nieuws

Probleem mestmonsters opgelost

Den Haag/Nijkerk – Mestlaboratoria mogen tijdelijk weer mestmonsters in behandeling nemen die een te laag gewicht hebben. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken toegezegd aan Cumela Nederland.

"De maatregel voor de mestmonsters die niet voldeden aan de minimale gewichten wordt tijdelijk opgeschort. De laboratoria kunnen daarbij zelf beoordelen of een mestmonster voldoende mest bevat om een analyse te kunnen maken", aldus Cumela, de organisatie voor mestdistributeurs en loonwerkers. De toelating is geldig tot 1 april van dit jaar. In de tussentijd zal overlegd worden over een definitieve oplossing.

Cumela is blij met de toezegging van het ministerie. "Hierdoor kan de praktijk verder met geanalyseerde mineralengehaltes in de vervoerde mest, een belangrijk gegeven voor de afnemer. Ook bij de mestverwerking kan er nu weer gewerkt worden met gemeten waarden", aldus Hans Verkerk, secretaris van de sectie meststoffendistributie van Cumela. Hij verwacht dat er een voor na 1 april goed werkbare oplossing komt. Een wijziging in de uitvoeringsregeling moet het dan mogelijk maken om grotere monsterpotten te gebruiken. Daarmee zou de grootte van de monsters geen problemen meer op moeten leveren.

Of registreer je om te kunnen reageren.