Home

Nieuws

RVO.nl past tabellen mestbeleid 2015 aan

Assen – RVO.nl heeft de tabellen met forfaitaire normen voor het mestbeleid aangepast.

De wijzigingen gelden vanaf 1 januari 2015. Het gaat om de tabellen voor mestproductie, de gehalten van stikstof en fosfaat in dieren en de opbrengst en gehalten in ruwvoer en enkelvoudig diervoer. Ook zijn de lagere stikstofgebruiksnormen voor uitspoelingsgevoelige akker- en tuinbouwgewassen in het zuidelijk zand- en lösgebied nu opgenomen in de tabellen.
De normen in de aangepaste tabellen zijn in december 2014 en soms eerder al gepubliceerd in de Staatscourant. De inzendtermijn voor meerdere mestgegevens is eind januari al door RVO.nl verlengd tot en met 13 februari 2015. Boeren krijgen van RVO.nl meer tijd voor het indienen van de aanmelding derogatie 2015, de aanvullende gegevens en voergegevens over het jaar 2014. De nieuwe tabellen zijn in ieder geval van belang voor de opstelling van het bemestingsplan dat een voorwaarde is voor de derogatie. Verder zijn de nieuwe normen in 2015 ook van belang voor de bepaling van de melkveefosfaatreferentie. In het rekenmodel voor deze referentie werd al gebruik gemaakt van de normen die nu in de tabellen zijn verwerkt.

 

Normen dierlijke mest

De forfaitaire normen voor aan- en afvoer van dierlijke mest zijn ook aangepast in tabellen voor 2015-2017. Verder zijn de normen voor champost aangepast en zijn de tabellen met mestcodes geactualiseerd.
Op de pagina 'Mest tabellen en normen' staat wat er precies is gewijzigd.

Of registreer je om te kunnen reageren.