Home

Nieuws

POR-regeling ruimschoots overschreven

Den Haag - De animo onder veehouders voor de POR-regeling overtreft het aantal productierechten waarvoor het ministerie van Economische Zaken vrijstelling verleend. Dat blijkt uit cijfers van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

De inschrijving voor de POR-regeling (Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet) sloot vrijdagmiddag. Pluimveehouders tekenden in voor bijna 5,5 miljoen rechten, terwijl er 1,2 miljoen pluimvee-eenheden te verdelen zijn. Varkenshouders tekenden in voor 174.854 rechten, terwijl er 121.622 rechten te vergeven zijn.

De omvang van aanvragen met een duurzame stallen is dusdanig groot dat aanvragen met niet-duurzame stallen afvallen. Dat is onderdeel van het besluit.

Per pluimveebedrijven geldt een maximum van 20.000 eenheden waarvoor vrijstelling wordt verleend voor rechten. Voor varkensbedrijven bedraagt het plafond 2.500 eenheden.

Omdat de belangstelling de omvang van de regeling overtreft, wordt geloot. Daarbij wordt niet gekeken naar het tijdstip van het indienen van de aanvraag bij RVO.nl. Een veehouder die vorige week vrijdag zijn aanvraag indiende maakt evenveel kans in de regeling dan een collega die dat op 5 januari deed.

De POR-regeling biedt veehouders de mogelijkheid uit te breiden, terwijl voor maximaal de helft van de extra dieren geen rechten nodig zijn. Voorwaarde voor deelname is dat het volledige fosfaatoverschot van het bedrijf wordt verwerkt of dat de boer de verwerking heeft geregeld. De regeling kent meer voorwaarden: de uitbreiding moet na 28 september 2011 zijn uitgevoerd, of voor 1 januari 2016 zijn voltooid.

Of registreer je om te kunnen reageren.