Home

Nieuws 33 reacties

Maatschappelijke kosten niet verhalen bij boer

Den Haag – De nieuwe Omgevingswet voorziet er niet in om maatschappelijke kosten van bijvoorbeeld een voor mensen gevaarlijke dierziekte-uitbraak bij de veehouderij neer te leggen.

Dat zegt minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) in de nota naar aanleiding van het verslag bij de Omgevingswet. De minister heeft de nota woensdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Doel van de wet is zorgen dat er een gezonde leefomgeving ontstaat en die in stand te houden, zegt de minister. De wet geeft gemeenten en provincies wel de mogelijkheid om maatschappelijke kosten te laten meewegen bij het maken van hun plannen.

Schultz van Haegen zegt dat bij acute problemen met de volksgezondheid, zoals een uitbraak van Q-koorts, niet met behulp van het omgevingsrecht moet worden aangepakt. Toch kan een bedrijf op grond van de wet in bijzondere gevallen opdracht krijgen om maatregelen te nemen. Als het nodig is kan de Wet veiligheidsrisico's worden gebruikt en daarnaast zijn er specifieke regels voor het voorkomen, het bestrijden en het vinden van dierziekten die voor de mens gevaarlijk zijn. Als voorbeeld noemt de minister de recent ontdekte en bestreden uitbraken van vogelgriep.

De minister zegt dat  een omgevingsvergunning kan worden ingetrokken als een bedrijf niet meer voldoet aan de normen die gelden voor de luchtkwaliteit. Van sommige risico's is echter te weinig wetenschappelijke kennis voorhanden om op basis daarvan normen te stellen om de gezondheid van omwonende te beschermen. Dan gaat het bij voorbeeld om het spuiten van bestrijdingsmiddelen voor omwonenden, de verspreiding van sommige zoönosen (voor mensen gevaarlijke dierziekten) en endotoxinen (gifstoffen van bacteriën). Schultz van Haegen zegt dat provincies en gemeenten in concrete situaties echter wel rekening kunnen en moeten houden met gezondheidsrisico's. Zij moeten daarvoor adviezen bij deskundigen inwinnen.

Laatste reacties

 • Burnetti

  Er komt dus geen endotoxinenorm voor de omgeving van stallen?
  Dan legt ze het advies van de Gezondheidsraad hierover naast zich neer en hebben haar ambtenaren hier voor niets aan gewerkt.

 • niek brabant

  Burnetti, boeren die een groot deel van de dag in die stallen werken zouden niet ziek worden en mensen die er langs fietsen wel?

 • bankivahoen

  Claimcultuur maakt ook veel extra zieken.

 • w v gemert

  Burnetti is weer negatief de betweter , nu vindt hij zelfs de ambtenaren en hun besluiten waardeloos. (eigen interpretatie) Het recente gezondheidsonderzoek van RIVM gaf aan dat op het platteland de minste problemen waren t.a.v. luchtweg infecties e.d. heb je natuurlijk niet gelezen. Voor jouw telt : een gek kan meer vragen stellen dan tien wijzen kunnen beantwoorden.

 • joohoo

  Als de kosten wel verhaald konden worden zou dit terug slaan op een consument die een veeziekte zou meebrengen . Je zou een luchtvaard maatschapij aansprakelijk kunnen stellen voor ziekte versprijding.
  Gaan we dan werknemers die s,morgens een asperine hebben genomen 35 dagen niet toelaten op de werkvloer omdat de wachttijd niet voorbij is en er dus besmettingsgevaar is ????????.

 • Burnetti

  Beste W v G. Ik zat in de klankbordgroep van het endotoxineonderzoek.

 • Burnetti

  Niek Brabant: voor veehouders is de endotoxinenorm in stallen vastgesteld op 90ug/m3.
  Dat je dit niet weet maakt duidelijk dat je het risico onderschat.

  Het ministerie maakte een stevig document over de endotoxine normering met heldere beschrijving van de effecten op gezondheid van veehouders en anderen. De moeite van het lezen waard.

  W v G. Wacht even tot VGO wordt gepubliceerd dit jaar....

 • niek brabant

  sorry Burnetti. Hier heb je weer zo een antwoord. als er maar een norm is is het goed. Ik werk al vanaf 1985 in de pluimveehouderij ik weet echt wel waarover ik praat. Maar als weer zo een ambtenaartje is een keer iets bedacht heeft is het natuurlijk voor hem weer waar.De praktische mensen slaan we voor het gemak maar even over. Burnetti ik heb geen antwoord gekregen op mijn vraag waarom boeren niet ziek worden en mensen die er langs fietsen wel. ik heb nog een vraag, ben jij op de hoogte dat in de stad wonen driekwart jaar van je levensverwachting kan kosten? en nog een vraag, weet jij wat het verschil in organisch fijnstof en anorganisch fijnstof is en wat het doet in je lichaam?

 • Burnetti

  Beste niek: boeren worden wel ziek maar komen er niet mee naar buiten. De gevolgen worden gewoon niet aan de oorzaak gekoppeld.

  Hoor op boerderij vaak voorbij komen dat er geen geitenhouders Q- koorts kregen. Dat is net zo onjuist als dat endotoxine in stallen geen invloed heeft op longen van varkens en pluimveehouders.
  Ik ken Q-koortsboeren en handhavers met Q-koorts persoonlijk.

  Ken jij een varkenshouder met een H2S meter en volgelaadsmasker met adembescherming in zijn stal om mestgasrisico's te ontdekken en te handelen? Ik niet!

  Arbeidsgerelateerde risico's zijn in de veehouderij zwaar onderbelicht en dat levert jaarlijks dodelijke slachtoffers en vele luchtwegklachten door langdurige blootstelling aan microbiologische agentia. (Makkinga...)

  Ontkenning is de veehouders niet vreemd. Hoe lang duurde het niet voor dragerschap van MRSA onder varkenshouders werd erkend?

 • Burnetti

  Om antwoord te geven op je vragen: ja en ja.

  De wetgeving is gebaseerd op de toxiciteit van de chemische bestanddelen van verkeersgerelateerd fijnstof. De wetgeving voor luchtkwaliteit onvolledig en gebaseerd op verkeerde aannames. (Hè, was dat bij geur ook al niet zo?)

  Daarom zijn normen voor endotoxine nodig want dit heeft een ander oxidatief effect op de longen als ultrafijnstof dat bij de gasuitwisseling in de longblaasjes in de bloedbaan wordt opgenomen en zo effecten op organen heeft.

 • pinkeltje

  Maatschappelijke kosten verhalen bij de boer. Okay. Politiek misschien wel een heel correct standpunt. Maar kun je maatschappelijke kosten ook verhalen bij de overheid? Vraag het eens in Groningen, daar hebben ze er ervaring mee.

 • niek brabant

  organisch (endotoxine) word herkend door je immuunsysteem, en kan daarom door je eigen lichaam onschadelijk gemaakt worden. Anorganisch niet en sla je op in je lichaamsvet en is zodoende heel je leven ziekmakend. Op de kaarten van fijnstof concentraties kun je zien dat drukke wegen en vooral steden veel fijnstof geven dus is het wonen in de stad vele malen ziekmakender dan op het platte land langs intensieve veehouderijen. je moet een zaak ook niet overtrekken en bij een sector neerleggen. In die rapporten zie je dat endotoxine overal in het milieu voorkomt en dat is de ontkenning van de ambtenaar. veel gevaarlijker is het fijnstof in steden en langs wegen, maar dat raakt de samenleving rechtstreeks. Het is veel gemakkelijker om het af te schuiven op ondernemers en vooral de intensieve sector.
  Erg goedkoop van de overheid. Je hebt het altijd over dodelijke slachtoffers zonder daadwerkelijke bewijzen. ps bij pluimvee komt geen Q-koorts voor

 • Burnetti

  Niek: verkeersgerelateerde luchtverontreiniging kost jaarlijks 16.000 doden. Doet de overheid hier iets tegen? Nee dat ben ik met je eens.

  In luchtwegen is het immuunsysteem weinig effectief. Fagocyten doen hier het meeste werk en het is twijfelachtig of fagocyten effectief zijn tegen endotoxine (een gifstof van organische bronnen).
  Het immuunsysteem kan oxidatieve effecten van endotoxine niet verhinderen. Je biologische vlieger gaat niet op. Lees het rapport van I&M over endotoxine even.

  Wie beweert dat Q-koorts bij pluimvee voorkomt? Het gaat me over de ontkenning van ziekten.

 • Burnetti

  Voor de ineffectiviteit van het immuunsysteem tegen gifstoffen van biologische oorsprong kun je de vergelijking maken met andere toxinen.

  Kijk naar de toxinen van E-coli die in het darmsysteem darmspasmen veroorzaken.
  Kijk naar huidontstekingen door de toxinen van blauwalg na zwemmen.

  Deze effecten zijn vaak van korte duur omdat de blootstelling verminderd. Tenzij je in Afrika aan diarree overlijdt.

  Blootstelling aan endotoxine in stallen is voor de veehouder langdurig waardoor je na chronische ontstekingen allerlei restverschijnselen krijgt zoals primair en secundaire littekenvorming.

  Dit verminderd oa. de elasticiteit van de luchtwegen.

  Het slijmvlies van de longen en darmen kun je net als huid zien als bescherming tegen het extern milieu. De opbouw verschilt iets vanwege de functie maar immuniteit is er pas inwendig en niet uitwendig.

  Beetje veehouder die werkt aan gezondheid van dieren weet dit. Dus jij ook Niek.

 • Burnetti

  Is er hier een varkenshouder met H2S meter en volgelaadsmasker en adembescherming in de stal?

 • Burnetti

  W v G je mag de vraag gerust beantwoorden hoor. Daarmee toon je je verantwoordelijkheid naar je personeel en familieleden die in de stal komen.

 • alco1

  Als stallen het frisse lucht systeem niet voor elkaar hebben. Wat veel voorkomt in de oudere stallen is dit ongetwijfeld schadelijk.
  Dus een pleidooi @burnetti voor nieuwe super geoutilleerde megastallen?
  Wat is echter schadelijk?
  Als het maar in normale proporties is!
  Zelfs van het onschadelijke suiker kun je dood gaan als je er in één keer een paar kilo van binnen krijgt.

 • niek brabant

  Burnetti, je hebt nog steeds niet door wat ik hiermee allemaal bedoel. Je verwijst constant naar wetenschap maar draaft daarin volledig door. Als ik alle wetenschap zou volgen mag ik niets meer doen. Alles wat je doet en wat je gebruikt heeft ergens een nadeel. zelfs de natuur doet dingen die we niet allemaal zullen begrijpen. Natuurlijk moeten er bepaalde regels zijn, maar draaf daarin niet door. LEEF.

 • Burnetti

  Daarom ben ik voor goed geoutilleerde megastallen zoals je ze noemt. Uit handhavingsrapporten lees ik alleen nog steeds veel misstanden in stallen van 2014. Misstanden die duiden op niet volgen van vergunning voorschriften.
  Overigens is nieuw niet gelijk aan goedgeventileerd.

  Alco1 ken jij een varkenshouder met een H2S meter in zijn stal of aan z'n overal?
  Weet jij dat de investering in zo'n apparaatje 0,05% van de investeringskosten voor een nieuwe stal is?

 • alco1

  Zo'n investering zou inderdaad helemaal niet verkeerd zijn.
  Echter To The Toppic te blijven. Waar leg je een grens buiten de stal.
  Sommigen vinden twee klontjes suiker al teveel, hoewel het totaal geen schade aan kan richten.

 • Burnetti

  Beste Niek. Er wordt al jaren beweert dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat wonen langs stallen gezondheidseffecten heeft. Er wordt ook beweert dat boeren niet ziek worden in stallen.
  Er is te weinig wetenschappelijk onderzoek om hiervoor bewijs te leveren. Dat onderzoek, VGO, loopt nu. Dat onderzoek levert nogal wat op!
  Vervolgens beschrijf ik gewoon in Jip en Janneke taal voor je hoe effecten werken.
  In jouw stal en in die van je buren. In jouw lichaam en in dat van omwonenden die worden blootgesteld. Niks bijzonders.

  Blijft mijn vraag: ken je een varkenshouder met een H2S meter in de stal?

 • Burnetti

  Beste Niek:
  November 2013 waren de voorbereidende gesprekken voor de opzet van het Kennisplatform Gezondheid en Veehouderij. De marktpartijen waren zeer ruim vertegenwoordigd.
  Zomer 2014 waren de convenantafspraken tussen de 3 deelnemende partijen.
  De ministeries en provincies hielden woord. De marktpartijen konden het niet eens worden(over geld!).
  De overheid gaat nu met 2 van de 3 partijen verder. Het platform komt er zonder de markt.
  Zo maak je je als veehouders toch compleet ongeloofwaardig dat gezondheidsbehoud belang heeft.

 • Burnetti

  Beste Alco1, over grenzen buiten stallen zijn al veel uitspraken gedaan. Deze leveren alleen maar discussie en dragen niet bij aan beleid.
  Ideeën hierover heb ik genoeg en gebruik ik dagelijks in mijn werk.
  Als de kop niet luistert, dan maar via de kont.

 • niek brabant

  je snapt het nog steeds niet. Je leeft in een klein stukje van de wereld waarin je de veehouderij wil aanpakken terwijl endotoxinen gewoon in het milieu voorkomen. Als je diezelfde wetenschap toepast op je hele leven kun je niets meer doen zonder gevolgen. ik zeg niet dat er niets moet gebeuren, maar laat dat niet een klein onderdeel van het geheel oplossen. Teveel informatie lijd vaak tot desinformatie. Ik weet niet hoe ik nog duidelijker kan zijn naar jou. sorry.

 • Burnetti

  Beste Niek ik snap je heel goed maar blijf me verzetten tegen ontkenning. De wolk aan fijnstof uit verkeersbronnen is lokaal niet aan te pakken. Dus elk beleid hierop faalt. Zelfs Europabreed gaan we het probleem in Nederland niet oplossen.

  Beleid op puntbronnen is juist uiterst effectief. Voor een stal geldt dus een andere aanpak dan voor een weg terwijl het effect van de weg vele malen toxischer is.

  Ik verbaas me hier vaak ook over discussies die gaan over een cent meer of minder maar leg dat naast me neer omdat dat voor veehouders kennelijk een belangrijk punt is. Ik snap je dus prima.

 • alco1

  Zal ik eens vertellen met welk veel groter probleem wij zitten.
  Eigenlijk wel een beetje Off The Toppic, maar goed.
  Era's terug was er ontzettend veel N rondom de aarde. Leven was niet mogelijk, maar plantengroei des te meer.
  Oerwouden werden geveld en zo ontstond gas, olie en in later stadium veen.
  Daarmee werd veel N opgeslagen en werd zo langzamerhand dierlijk leven mogelijk.
  Wat doen wij nu:
  We halen nu weer gas en olie uit de bodem om ons te veraangenamen.
  Maar het heeft wel tot gevolg dat er opwarming en vervuiling ontstaat.
  Geleerden weten dit heus ook wel.
  De zere vinger wordt echter alleen maar gelegd bij de landbouw, hoeveel daar alleen maar sprake is van zuiver kringloop.

 • Burnetti

  Beste alco1: dat ben ik met je eens. Dat de boer onevenredig hard wordt getroffen door milieumaatregel ben ik ook met je eens.

 • Burnetti

  Ik ben benieuwd hoe het 'moeten' uit de laatste 2 zinnen van het artikel wordt afgedwongen.

  Moet een gemeente dan bij elke nieuwe geitenstal en uitbreiding de GGD of het RIVM consulteren?
  Moet de provincie bij elke nieuwe 'megavergister' de GGD of het RIVM consulteren?
  Als ze dat nou niet doen (zoals nu)? Krijgen ze dan een standje van MSV zelf? Foei nooit meer doen! Echt geweldig beleid (of zal ik zeggen politiek?).

 • niek brabant

  Burnetti, @25 en@27 is precies wat ik bedoel. Ik praat nergens over ontkenning alleen over een onderzoek zien met realisme (niet overdrijven). Het aanpakken van vervuiling van verkeersbronnen is zeker wel aan te pakken (gewoon minder). Men durft daar alleen politiek gezien zijn handen niet aan te branden. Het is veel goedkoper en gemakkelijker om een ander er mee op te schepen ondanks dat het ook nog over verschillende soorten gevaren gaat. Dat noem ik hypocriet en de mensen bewust op een verkeerd spoor zetten. Ik vind dat als je het een wil aanpakken moet je het andere ook aanpakken. Als je het een niet doet dan het andere ook niet. Als ambtenaar mag je een paar ondernemers die gemakkelijk zijn aan te pakken niet daarvoor op laten draaien en op hoge kosten jagen. Ik geloof niet dat je daar achter kunt staan. ps een cent meer of minder gaat over overleven van je bedrijf.

 • Sjmens

  Sja, waar je vandaag de dag al een probleem van kan maken. Volgens mij is dit weer een gevalletje goedbedoeld doordraven van de overheid. En daarmee gaan overbeschermen wat tot een buiten proportionele toename van bureaucratie en rompslomp leidt. Dan moet er in de toekomst ook een controledienst opgericht worden om toezicht te houden en een toezichthouder om toezicht over de toezichthouder te houden, etc.... Zo zijn we weer lekker bezig met ons allen...

 • koestal

  Schiphol en de havens van Rotterdam moeten blijven groeien ondanks millieuvervuiling,de landbouw moet daarom krimpen ,omdat aan het een meer prioriteit wordt gegeven dan het andere,gewoon selectieve politiek

 • agro1

  wat een gezever hierboven. wetenschap, politiek en leugens(volgorde willekeurig), allemaal synoniemen voor het verkondigen van indien geen on-waarheden, dan toch zeker gekleurde-waarheden. waarmee het gezegde 'ieder zin eigen waarheid' wederom bewezen wordt.

 • nieuwste

  Beste heer Braakman, als reactie op uw vraag via PB:
  Het rapport over endotoxine uit stallen en de effecten op gezondheid van mensen is in 2014 opgemaakt door het Ministerie van I&M. Dit ministerie is rapporthouder. Daar kunt u het opvragen.
  Met vriendelijke groet. B.

Laad alle reacties (29)

Of registreer je om te kunnen reageren.