Home

Nieuws

Vogelbescherming tegen afschot smienten

Vogelbescherming Nederland stapt naar de rechter vanwege vergunningen die de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland hebben afgegeven voor het doden van smienten. De provincies zeggen dat afschot nodig is, omdat de eenden grasland beschadigen.

De komende vijf jaar mogen jagers in de provincies 's winters smienten afschieten.

Jaarlijks verblijven circa 200.000 smienten in Nederland. Vogelbescherming Nederland benadrukt dat het aantal smienten de laatste tien jaar daalt. De organisatie denkt dat dit komt door het warmere klimaat. Nederland is een van de belangrijkste overwinteringsgebieden voor de smient, aldus de vogelbeschermers. Meer dan 45% van Europa's smienten overwintert in Nederland.

Het grootste deel van de in Nederland overwinterende smienten verblijft volgens de organisatie in Noord- en Zuid-Holland. Het schieten van smienten raakt dus de hele populatie. Vorig jaar vocht Vogelbescherming Nederland een ontheffing voor het afschot op smienten in Noord-Holland aan. De rechter gaf de organisatie toen gelijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.