Home

Nieuws

Vergunningplicht ingeperkt bij Natura 2000

De vergunningplicht die gold voor 20 Natura 2000-gebieden is weer versoepeld. Dat is het gevolg van de partiële herziening van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Daarbij is meer ontwikkelingsruimte beschikbaar gekomen voor de natuurgebieden. Met de invoering van nieuwe gegevens in het rekenprogramma Aerius is zoveel ruimte beschikbaar gekomen dat in 20 eerder aangewezen gebieden weer kan worden volstaan met een PAS-melding.

Grenswaarde voor meldingsplicht

In het Programma Aanpak Stikstof is geregeld dat de neerslag van stikstof op kwetsbare natuurgebieden moet worden beperkt. Tegelijk is ook geregeld dat de bouw van nieuwe stallen (meer stikstofdepositie) niet vergunningplichtig is voor de Natuurbeschermingswet, als de depositie beperkt blijft tot minder dan 1 mol stikstof per hectare per jaar. In dat geval kan worden volstaan met een melding.

De grenswaarde voor de meldingsplicht wordt echter aangescherpt tot 0,05 mol per hectare als 95% van de beschikbare ruimte voor meldingen is opgesoupeerd. Dat is in de afgelopen maanden voor 20 Natura 2000-gebieden gebeurd.

Voor die gebieden kan nu weer worden volstaan met een melding, als de depositie beperkt blijft tot minder dan 1 mol per hectare per jaar.

Meldingen weer mogelijk in 20 gebieden:

De gebieden waar een vergunningplicht was ingesteld, die nu weer is terug gedraaid:

 1. Lonnekermeer
 2. Buurserzand & Haaksbergerveen
 3. Brabantse Wal
 4. Nieuwkoopse Plassen & De Haeck
 5. Kennemerland-Zuid
 6. Mantingerzand
 7. Zwanenwater & Pettemerduinen
 8. Oostelijke Vechtplassen
 9. Drentsche Aa
 10. Maasduinen
 11. De Wieden
 12. Van Oordt's Mersken
 13. Veluwe
 14. Deurnse Peel & Mariapeel
 15. Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek
 16. Rijntakken
 17. Duinen Schiermonnikoog
 18. Duinen Ameland
 19. Lieftinghsbroek
 20. Alde Feanen

Of registreer je om te kunnen reageren.