Home

Nieuws 1 reactie

'Meer antibioticumdoses voor mensen dan dieren'

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 2 keer zoveel antibioticumbehandelingen toegediend aan mensen dan aan runderen.

In de Nederlandse varkenshouderij worden minder doses verstrekt dan in de humane geneeskunde in de meeste EU-landen. Dat meldt V-Focus, het vakblad voor agrarische adviseurs en bestuurders in de dierlijke sector.

Dalend gebruik bij vee

Uit de cijfers blijkt volgens V-Focus bovendien dat het antibioticagebruik in de Nederlandse veehouderij daalt, terwijl het gebruik bij mensen nog altijd toeneemt. Het tijdschrift baseert zich op cijfers van het 'European Centre for Disease Prevention and Control' en Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit. Er is alleen gekeken naar dagelijkse doses per 1.000 mensen of dieren, dus niet naar het totale volume antibiotica.

Eén reactie

Of registreer je om te kunnen reageren.