Home

Nieuws

Hard oordeel over nalatigheid bij biocidenverordening

Zweden is in het gelijk gesteld door het Hof van Justitie. De Scandinaviërs hadden de Europese Commissie voor de rechter gedaagd omdat ze geen maatregelen hadden genomen die ze volgens de biocidenverordening hadden moeten nemen.

In 2012 was een EU-verordening vastgesteld over het op de markt brengen en gebruiken van biociden. De verordening stelt dat biociden noodzakelijk zijn voor de bestrijding van organismen die schadelijk zijn voor de gezondheid van mens of dier, en voor de bestrijding van organismen die schade toebrengen aan natuurlijke of vervaardigde materialen. Maar tevens wijst de verordening erop dat biociden gevaren kunnen inhouden voor mensen, dieren en het milieu.

Hormoonontregelende eigenschappen biociden bepalen

Vanwege deze gevaren bevat de verordening een bepaling die de Europese Commissie opdraagt om uiterlijk in december 2013 maatregelen te nemen voor het vaststellen van wetenschappelijke criteria om de hormoonontregelende eigenschappen van biociden te bepalen. Tot nu toe heeft de Commissie echter geen maatregelen heeft genomen.

Europese Commissie verplicht criteria op te stellen

Door de rechtszaak die Zweden heeft aangespannen, wordt de Commissie door het Hof van Justitie nu verplicht die maatregelen te nemen. Het Hof wijst het verweer van de Commissie af waarin ze stelt dat er wel wetenschappelijke criteria zijn vastgesteld, maar dat die werden bekritiseerd, omdat ze de interne markt zouden verstoren. Ook het argument dat eerst een impactstudie nodig was, wees het Hof af.

Gerbrandy: criteria afstoffen en opsturen

Volgens D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy zal de Europese Commissie door de uitzonderlijk harde uitspraak van het Europees Hof nu verdere zonder vertraging de wetenschappelijke criteria voor hormoonverstorende stoffen vaststellen. Gerbrandy: "Deze criteria liggen als sinds 2013 op een plank in het Commissiegebouw. Afstoffen en naar Raad en Parlement sturen."

'Gezondheidsrisico's ondergeschikt aan economisch belang'

De D66'er vindt dat de Commissie de afgelopen jaren volksgezondheidsrisico's ondergeschikt heeft gemaakt aan economische belangen. Gerbrandy: "Het Hof heeft precies verklaard wat ik al jaren roep: het vaststellen van de wetenschappelijke criteria heeft niets te maken met een afweging van economische belangen. Dat komt later. Eerst moeten we weten wat wij onder hormoonverstorende stoffen verstaan. En dat is een puur wetenschappelijke afweging, geen politieke."

Of registreer je om te kunnen reageren.