Home

Nieuws

Agrarisch arbeidsinkomen EU gedaald

Het agrarisch arbeidsinkomen in de EU is in 2015 met 4,3% gedaald. In Nederland was sprake van een daling van 4,7%. Dat blijkt uit de eerste ramingen van Eurostat, het statistisch bureau van de EU.

De inkomenscijfers zijn gecorrigeerd voor inflatie. Het betreft ondernemers en werknemers en is dus niet één op één vergelijkbaar met het begrip arbeidsinkomens per onbetaalde arbeidskracht zoals het LEI die publiceert. Het totale landbouwinkomen daalde 6% terwijl het gebruik van arbeid 1,8% is afgenomen. De grootste daling was zichtbaar in Duitsland, waar het inkomen per arbeidskracht met bijna 40% is afgenomen.

In Frankrijk en België steeg het inkomen

Het agrarisch arbeidsinkomen daalde ook sterk in Polen (24%), het Verenigd Koninkrijk (19%) en Denemarken (20%). In Frankrijk en België steeg het inkomen juist. De inkomensdaling hangt samen met een beperkte gemiddelde prijsdaling voor gewassen en een duidelijke prijsdaling voor dierlijke producten.

Grootste prijsdalingen: melk en varkens

De grootste prijsdalingen waren zichtbaar bij melk (15%) en varkens (9%). Suikerbieten leverden 26% minder op en de prijs van mais daalde 24,5%. De kosten van bedrijfsmiddelen daalden met 2,4%. Met name olie en andere vloeistoffen werden goedkoper terwijl veevoer 3,7% goedkoper werd.

Of registreer je om te kunnen reageren.