Home

Nieuws

Liessels bedrijf krijgt Nb-vergunning nu toch

De provincie Noord-Brabant geeft een melkveebedrijf in Liessel alsnog een Natuurbeschermingsvergunning, die in 2013 om procedurele redenen door de Raad van State werd vernietigd.

Het bedrijf dreigde in de knel te komen door de Brabantse regels bij het programma aanpak stikstof (PAS). Het is het eerste knelgeval in Noord-Brabant dat wordt geholpen met een hardheidsclausule in de Brabantse regels.

Het PAS was erop gericht de bedrijfsontwikkeling rond kwetsbare natuurgebieden mogelijk te maken, maar de provincie Noord-Brabant legde meteen bij de invoering van het PAS extra beperkingen op, waardoor veel bedrijven ondanks de nieuwe regels niet in aanmerking kwamen voor een Nb-vergunning.

Nog geen vergunningen geweigerd

De provincie zegt in een persbericht dat met de toepassing van de zogenoemde hardheidsclausule het bedrijf een dure administratieve procedure bespaard blijft. Het bedrijf had al in 2011 van de provincie toestemming gekregen om uit te breiden en verleende daarbij ook een Nb-vergunning. De Raad van State zette daar drie jaar later echter een streep door. De provincie heeft inmiddels 230 aanvragen voor ontwikkelingsruimte geregistreerd, waarvoor een Nb-vergunning moet worden afgegeven. Tot nu toe zijn geen vergunningen geweigerd. Volgens de provincie hebben diverse bedrijven gebruik kunnen maken van beschikbaar gekomen ontwikkelingsruimte.

Verder zijn bij de provincie ongeveer 200 meldingen gedaan door ondernemers die uitbreiden of vernieuwen, die een beperkte stikstofbelasting op natuurgebieden veroorzaken. Zij hebben geen Nb-vergunning nodig en kunnen volstaan met een melding.

Of registreer je om te kunnen reageren.