Home

Nieuws

Alternatief bemonstering vaste mest in de maak

Mestexporteurs werken aan een plan voor controle op vervoer van vaste mest. Dat meldt brancheorganisatie Cumela Nederland.

Mestexporteurs willen niet dat de monstering van vaste mest door onafhankelijke monsternemers wordt uitgevoerd. Zij werken aan een alternatief plan.

Onafhankelijke monsternemers

De monstername van vaste mest mag alleen nog worden uitgevoerd door geaccrediteerde, onafhankelijke laboratoria of monsternemende organisaties. Dat besloot voormalig staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma. Deze maatregel onderdeel van reeks strengere regels om mestfraude tegen te gaan.

Volgens de mestexporteurs is het inschakelen van een onafhankelijk monsternemer onwerkbaar. De groep wordt ondersteund door Cumela Nederland. De groep werkt aan een voorstel voor een werkbare, fraudebestendige oplossing.

Automatisch bemonsteren op vaste locaties

Kern van het plan is dat op vaste locaties geautomatiseerd bemonsterd kan worden. Een onafhankelijke organisatie moet deze locaties beheren en de vervoersgegevens registeren.

Tracering mest borgen

Daarnaast wil de groep mestexporteurs ook de tracering van de mest van veehouder tot en met de afnemer in het buitenland worden geborgd. Doel is om dat zo te regelen dat ook (buitenlandse) charters gebruikt kunnen blijven worden.

Inspraak

Cumela verwacht dat het plan medio januari uitgewerkt is en het aan de overheid kan worden voorgelegd. De overige vervoerders van vaste mest krijgen vooraf nog inspraak in het plan. Cumela organiseert hiervoor een bijeenkomst.

Of registreer je om te kunnen reageren.