Home

Nieuws 2 reacties

'60% stroom uit zon en wind'

Als het kabinet doorzet, kan in 2030 tot 60% van de stroombehoefte in Nederland worden opgewekt met windmolens en zonnepanelen.

Dat blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek, uitgevoerd in opdracht van energiereus Nuon en Greenpeace. Boeren kunnen al snel veel zonnepanelen kwijt op grote schuur- en staldaken. In Duitsland liggen deze dus vaak al vol.

Ruime verzesvoudiging tot 2030

Relatief veel boeren hebben ook windmolens op hun grond, maar de ontwikkeling wordt geremd nu de overheid meer inzet op grote windparken. Op dit moment wordt zo'n 9% van de huidige totale stroombehoefte van Nederland uit zonne- en windenergie opgewekt. Volgens het Energieakkoord van de overheid en het bedrijfsleven neemt het percentage toe tot z'n 45% in 2023.

Beleid moet aangepast

Om de sprong voorwaarts te maken, moet het energiebeleid worden aangepast. Er moet beleid komen voor de periode na 2023. Het onderzoek concludeert dat huidige maatregelen, zoals exploitatiesubsidie (SDE+) en een meer verfijnde vorm van saldering, het meest effectief zijn om de groei van duurzame energie door te zetten. In ieder geval zolang de prijs voor CO2-uitstootrechten nog laag is.

Minder CO2 betekent minder schade landbouw

Meer elektriciteit uit zon en wind betekent dat er minder fossiele brandstoffen nodig zijn en dus minder CO2 wordt uitgestoten. Hiermee wordt de opwarming van de aarde tegengegaan. De opwarming van de aarde zorgt er volgens onderzoekers van het intergouvernementeel panel inzake klimaatverandering (IPCC) voor dat miljoenen hectares landbouwgrond onbruikbaar worden.

Laatste reacties

  • agratax(1)

    Willen we die 60 % energie behoefte halen, dan moeten we nog een onnoemelijke hoeveelheid energie investeren in de productie, transport en installatie van Windmolens en zonnepanelen. Gelukkig is de daarmee gemoeide CO2 uitstoot niet ons probleem. Wij importeren deze artikelen van elders, liefst China en laten zo de vervuiling elders. Wel hypocriet want, de CO2 zal zich door de hele admosfeer verdelen. Dus wordt het toch ons probleem.

  • Barneveldsei

    Met een beetje extra subsidie kunnen de varkens boeren hun daken vol leggen met zonnepanelen. Hebben ze gelijk een boterham,nu de varkens weer goedkoper zijn geworden.

Of registreer je om te kunnen reageren.