Home

Nieuws

Meer veebedrijven met verhoogde uitstoot fijnstof

Den Haag – Het aantal veehouderijen dat meer fijnstof uitstoot dan de norm is in 2014 gestegen. Dat blijkt uit een overzicht dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft gepubliceerd.

In Nederland zijn 67 veebedrijven vergunningsplichtig omdat ze meer fijnstof uitstoten dan de grenswaarde per 24 uur van 50 microgram per vierkante meter, welke maximaal 35 dagen per jaar mag worden overschreden.
Vorig jaar stootten nog 60 bedrijven te veel fijnstof uit. Ten opzichte van december 2013 zijn 18 bedrijven van de lijst afgevoerd en 25 nieuwe bedrijven op de lijst gekomen. De  bedrijven die van de lijst zijn geschrapt hebben in 2014 minder dan 30 dagen de norm overschreden. Bedrijven die tussen de 30 en 35 dagen de norm overschrijden blijven op de lijst, omdat over deze norm heen dreigen te gaan.
Bedrijven die op basis van de jaarlijkse monitoring Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) de grenswaarde voor fijnstof overschrijden of dreigen te overschrijden zijn hierdoor vergunningsplichtig. Bij het opstellen van de lijst wordt alleen de uitstoot van individuele bedrijven meegeteld. Een bedrijf dat fijnstof uitstoot in een gebied waar ook andere bedrijven fijnstof uitstoten, wordt dus hetzelfde behandeld dan een bedrijf dat in een gebied zit waar de fijnstofconcentratie lager is.

Bedrijven die op basis van de IPPC-richtlijn vergunning plichtig zijn staan ook op de lijst. De meeste bedrijven die de normen overschrijden zijn in Oost-Brabant en op de Veluwe.

Voor vergunnigsplichtige bedrijven geldt dat jaarlijks in het kader van de Wet milieubeheer de fijnstofuitstoot moet worden bepaald.

Of registreer je om te kunnen reageren.