Home

Nieuws

Cruciale fase breekt aan voor stikstofbeleid

De programmatische aanpak stikstof (PAS) gaat aan het eind van deze week een nieuwe fase in. Vrijdag en zaterdag publiceren de provincies en het ministerie van Economische zaken de gebiedsplannen, de milieueffectrapportage en de ministeriële regeling voor de PAS.

Met de ter inzagelegging van de plannen begint de eerste test van de juridische houdbaarheid. Naar de plannen wordt van alle kanten met spanning uitgekeken. Milieubeweging Mobilisation for the Environment heeft al aangekondigd de plannen direct  met argusogen te bekijken. De provinciale LTO-organisaties zullen op hun beurt met evenveel  precisie  bezien of de provincies  in de onderhandelingen met het rijk wel voldoende ontwikkelingsruimte voor de landbouw hebben gerealiseerd.

Siem Jan Schenk, Portefeuillehouder Omgeving  van LTO Nederland ziet de provinciale plannen met spanning tegemoet. Hij verwacht dat zich hier en daar nog wel wat knelpunten zullen voordoen. De PAS is voor een deel bedoeld voor achterstallig onderhoud, zodat de situatie voor een groep veehouders die eigenlijk een Natuurbeschermingswetvergunning (Nb-vergunning) hadden moeten hebben, maar daarvan geen weet hadden, alsnog wordt rechtgetrokken. Daarnaast zal er ruimte komen voor veehouders die willen uitbreiden,  zonder dat die uitbreiding nadelige effecten heeft op de voor stikstof kwetsbare natuur.

Schenk zegt dat er gemiddeld gesproken voldoende ruimte komt voor ontwikkeling. "Maar dat betekent niet dat er voor iedereen op elke plek elke ontwikkeling mogelijk is.

LTO Nederland heeft er vertrouwen in dat in het overleg tussen het rijk, de provincies en de waterschappen voldoende waarborgen zijn ingebouwd voor de afspraken met de veehouderijsectoren. Toch vreest Schenk dat in bepaalde gebieden nog knelsituaties kunnen voorkomen, zoals in Overijssel en Zuid-Holland. "En daarnaast is dit een testcase voor de PAS. Loopt de PAS geen juridische averij op?  Gezien  de tijd die de politiek ervoor genomen heeft, zou je denken dat het probleem nu wel is opgelost." Schenk gaat ervan uit dat de PAS alle juridische stadia zal doorlopen, tot en met de Raad van State.

De gebiedsplannen komen vanaf zaterdag zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen bij de provincies hun visies op de plannen kenbaar maken. Daarna moeten de provincies een oordeel geven over de inspraak en daarna de plannen vaststellen. Tegelijkertijd zal de Tweede Kamer praten over de ministeriële regeling die ten grondslag lig aan de programmatische aanpak.

Of registreer je om te kunnen reageren.