Home

Nieuws 385 x bekeken

Zoet water mag niet ondersneeuwen

Het kabinet trekt volgend jaar €1,4 miljard uit voor verbetering van dijken en versterken van zoetwatervoorziening.

De post vloeit voort uit het Deltaprogramma dat op Prinsjesdag is gepresenteerd. Waterveiligheid is eerste prioriteit. Het is terecht dat daar het meeste geld uit het potje van €1,4 miljard naartoe gaat. Het mag de beschikking over genoeg en schoon zoet water niet in de weg staan. In het zogenoemde Synthesedocument Zoetwater maakt Delta-commissaris Wim Kuijken de balans op. Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft er €450 miljoen voor beschikbaar.

Niets is zo belangrijk als zoet water. Drinkwater is een eerste levensbehoefte. De teelt van gewassen is onmogelijk zonder water; de levensmiddelenproductie kan niet zonder. De zoetwatervoorziening moet daarom worden veiliggesteld. Het geld uit de begroting voor 2015 gaat grotendeels op aan aanpak van verzilting. Ook in de hoger gelegen gebieden, zoals De Peel, worden maatregelen genomen om de beschikbaarheid van zoet water te verzekeren.

Het is goed dat het kabinet in de begroting voor 2015 de zoetwatervoorziening nadrukkelijk op de agenda zet. Het is de vraag of €450 miljoen voldoende is. In alle toekomstig geweld rondom stijgende zeespiegel, hogere dijken mag de aandacht op beschikbaarheid van zoet water niet verslappen.

Of registreer je om te kunnen reageren.