Home

Nieuws

Urgentiegebieden Brabant laten op zich wachten

Den Bosch – De Brabantse gemeenten die urgentiegebieden moeten aanwijzen gaan de gestelde deadline van half september niet halen.

Provinciale Staten had de gemeenten hierom gevraagd maar het proces om de gebieden aan te wijzen duurt langer dan gedacht, aldus landbouwgedeputeerde Yves de Boer.

In totaal zijn er twintig gemeenten gevraagd om urgentiegebieden binnen hun grondgebied aan te wijzen. Het gaat hierbij om de Brabantse gemeenten waar problemen spelen rondom overlast van fijnstof en geur van intensieve veehouderijen. De gemeenten mogen zelf beslissen op welke manier zij de probleemgebieden aanwijzen. Bij de een loopt dit met behulp van onderzoek via de gemeenteraad, andere gemeenten hebben een commissie aangesteld.

Momenteel inventariseert de Stuurgroep Dynamisch Platteland wat de stand van zaken is bij de desbetreffende gemeenten. Begin oktober zullen zij rapporteren aan de Provinciale Staten van Brabant hoe het er nu voor staat en hoe lang de gemeenten nog nodig denken te hebben.

Of registreer je om te kunnen reageren.