Home

Nieuws

LLTB begint met project om prijsrisico's te dempen

Roermond - De LLTB wil dat boeren en tuinders zich beter weten te beschermen tegen onverwachte prijsschommelingen.

Daarvoor heeft de landbouworganisatie contact gelegd met  Joost Pennings, hoogleraar Finance en Marketing aan de Wageningen UR, de Maastricht Universiteit en het onderzoeksbureau Geelen Consultancy. Samen starten ze met een prijsrisicomanagementproject voor boeren en tuinders.

De eerste fase van het project zal onderzocht worden wat boeren weten over prijsrisicomanagement. Daarnaast zal geïnventariseerd worden of er behoefte is aan het opzetten van ondernemersgroepen die zich richten op prijsrisicomanagement.

Daarna krijgen deze ondernemingsgroepen gerichte trainingen om met behulp van diverse prijsrisicomanagement-instrumenten eventuele financiële risico's af te dekken. De ondernemersgroepen kunnen vervolgens uitgroeien tot coöperaties met als hoofdtaak het managen van prijsrisico's voor de leden, denkt LLTB.

In het onderzoek wil LLTB verder dan alleen de verkoop van producten. Ook de inkoop van grondstoffen (bijvoorbeeld mengvoer) wordt onder de loep genomen. Volgens de belangenorganisatie moet gekeken worden naar meerdere vormen van afspraken. Dat kan bijvoorbeeld met termijncontracten, maar ook met vaste prijsafspraken met zowel leveranciers als afnemers, stelt LLTB.

Of registreer je om te kunnen reageren.