Home

Nieuws

€450 miljoen voor zoet water

Den Haag - De zoetwatervoorziening voor de land- en tuinbouw in Nederland moet worden veiliggesteld.

In het dinsdag gepresenteerde Deltaprogramma stelt minister Melanie Schulz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) voor  daarvoor de komende jaren ruim €450 miljoen uit te trekken. In totaal trekt Infrastructuur & Milieu volgend jaar €1,4 miljard uit voor de verbetering van dijken en versterking van de zoetwatervoorziening.

De  zoetwatervoorziening is niet alleen van belang in gebieden aan zee, waar verzilting moet worden tegengegaan, zoals in delen van Zuidwest-Nederland. Ook in hoger gelegen gebieden, zoals De Peel, moeten maatregelen worden genomen om de beschikbaarheid van zoet water te verzekeren. De gevolgen van  klimaatverandering (met meer perioden van droogte en een hogere zeespiegel) zijn nu op sommige plekken al merkbaar en dat zal alleen maar meer worden, aldus deltacommissaris Wim Kuijken. Kuijken zegt dat de komende 30 jaar hard gewerkt moet worden om alle doelstellingen te bereiken. Belangrijk uitgangspunt is dat  een algemene norm gaat gelden dat de kans dat iemand aan een overstroming overlijdt jaarlijks niet groter is dan 1 op 100.000.

Daartoe zullen ongeveer tweehonderd dijkvakken in Nederland worden aangepast. Nadruk daarbij ligt op dichtbevolkte en economisch belangrijke gebieden, zoals de Randstad.

Om de zoetwatervoorziening veilig te stellen wordt in het IJsselmeergebied een flexibel waterpeil ingevoerd, zodat meer zoetwater kan worden vastgehouden. De afvoercapaciteit bij de Afsluitdijk wordt vergroot om bij grote watertoevoer te zorgen dat de afvoer voldoende is.

Of registreer je om te kunnen reageren.