Home

Nieuws 9 reacties

Veehouderij geen sluitpost in PAS, zegt Dijksma

Den Haag - De ontwikkelingsruimte voor de veehouderij wordt zeker niet de sluitpost in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Die verzekering geeft staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) aan de Eerste Kamer. De staatssecretaris heeft de schriftelijke vragen van de senaat beantwoord. De Eerste Kamer kan de wet in september behandelen. De planning is dat de aanpassing in de Natuurbeschermingswet op 9 september in de Eerste Kamer aan de orde komt.

Dijksma schrijft in de schriftelijke behandeling dat in afspraken met LTO Nederland is verzekerd dat de veehouderij ruimte krijgt voor duurzame ontwikkeling. "Ontwikkelingsruimte voor de landbouw is daarmee zeker geen sluitpost."

De fractie van GroenLinks heeft zorgen over de externe saldering die de Tweede Kamer via wijzigingsvoorstellen in de wetsvoorstellen heeft aangebracht. Bij externe saldering is het mogelijk de ruimte die het ene bedrijf creëert door activiteiten te beëindigen, te gebruiken voor de ontwikkeling van een ander bedrijf.  De staatssecretaris, die in de Tweede Kamer tegen de voorgestelde wijzigingen was, verdedigt ze nu in de Eerste Kamer. Volgens haar zal de externe saldering slechts in uitzonderingssituaties worden toegepast en zijn er voldoende waarborgen dat er geen uitbreiding van de stikstofneerslag op gevoelige natuurgebieden plaats heeft.

Dijksma benadrukt in antwoord op vragen van GroenLinks dat de bijdrage vanuit de landbouw op de vermindering van de stikstofemissie tot 2030 substantieel is. Weliswaar is afgesproken dat de veehouderij 56 procent van de ontstane ruimte kan gebruiken. Dat betekent ook dat die overige 44 procent ten goede komt aan de natuur, zegt Dijksma.

Naast de landbouw wordt in de PAS ook ontwikkelingsruimte gereserveerd voor de ontwikkeling van Schiphol en de Rotterdamse haven

Tegelijk maakt de staatssecretaris duidelijk dat van natuurherstel nog niet of nauwelijks sprake is. De huidige maatregelen zijn er vooral op gericht de schade niet verder te laten oplopen in de eerste planperiode van zes jaar. Pas daarna zal de PAS meer gericht zijn op herstel van de natuur. Volgens de huidige planning kan de wet in 2015 van kracht worden. De uitwerking van de wet - het ontwerpprogramma aanpak stikstof - moet daarvóór nog aan de Tweede en Eerste Kamer ter goedkeuring worden voorgelegd.

Laatste reacties

 • haj146

  Oftewel die ellendige PAS maakt de regels binnen 6 jaar nog strenger voor ''herstel van de natuur'' als die natuur nou nog niet goed genoeg is flikker dan op naar Rusland of zo. Daar is wel ruimte voor deze linkse nietsnutten die de werkende mens om zeep wil helpen.
  Hopen dat binnen die zes jaar NL de bodem van de kas bereikt heeft.

 • .....

  Onbegrijpelijk dat de VVD met dit GroenLinks beleid akkoord gaat............

 • tess

  Jullie hebben allebei gelijk jongens, ze zijn in Nederland echt niet goed meer bij hun hoofd. De natuur hoeft niet hersteld te worden en er is totaal geen schade door de ammoniak. Dit gebruiken ze alleen als middel om de boeren uit Nederland weg te jagen en het leven zuur te maken.

 • Case1056

  Waar is die zure regen van de jaren 90?. Ik hoor en merk er niets meer van?

 • veldzicht

  Zouden Sharon Dijksma en GroenLinks zelf wel weten waar ze het over hebben? het hele beleid is gebaseerd op onbewezen aannames
  ingegeven door milieu en natuur groeperingen die het zelf ook niet weten en domweg maar een doel voor ogen hebben ,minder dieren.
  dat de gewassen geel zien van de tekorten hebben ze geen boodschap aan.duidelijk is dat van natuur herstel nauwelijks of geen sprake is aldus onze Sharon,!!!!! nogal logies hoe moet je iets herstellen als je GEEN schade hebt.gr.links heeft te veel naar oude schoolplaten van Ot en Sien gekeken.

 • m.en.mh.miedema

  Helemaal met de vorige reacties eens. Degene die nog vertrouwen heeft in de combinatie politiek/milieubeleid/afspraken nakomen heeft de laatste jaren in een parallel universum geleefd!
  Toen Hans Alders minister van milieu was deed ie zijn uiterste best om de landbouw de schuld te geven van de (verzonnen!) zure regen, daar plukken we nu nog de (zure) vruchten van in de vorm van PAS/emmissie arme stallen/vloeren/stikstof uitstoot/beperken vd veestapel en alle andere idioterie tov milieu wetgeving. Nu loopt diezelfde Alders zich het vuur uit de sloffen om ieder er maar van te overtuigen dat vliegveld Lelystad een tweede Schiphol moet worden! Hoe ongeloofwaardig kun je zijn. Zulke 'beleidsmakers' zijn een gevaar voor de samenleving en zou je naar Siberie moeten verbannen (maar Poetin wil ze waarschijnlijk ook niet,dan maar naar Syrie/Irak?)
  Milieubeleid is tot op de dag van vandaag anders niet dan de landbouw onder valse voorwenselsen beperken en op laten draaien voor milieuproblematiek zodat de meerderheid van de consumenten het idee krijgt dat politiek serieus met milieu bezig is maar er zelf lekker onbeperkt(en dus milieubelastend)op los te kunnen leven,vliegvakanties/autorijden/nieuwste laptop/smartphones/tablets etc. Let maar op,veehouderij wordt nog verder afgeknepen, (vlieg)verkeer zal alleen maar toenemen.

 • abtje

  Wat dacht je van een extra (snel)weg of industrie? Komt ook bij de Pas.
  En die krijgen echt wel voorrang op de boeren.

 • koestal

  Duurzaam is een toverwoord van Dijksma ,de realiteit is anders ,boeren moeten financieel goed uit de voeten kunnen

 • koestal

  natuur is zaligmakend bij Dijksma,wat een boer nog verdienen kan, is niet haar probleem

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.