Home

Nieuws 667 x bekeken

€4,5 miljoen voor vermindering ammoniak

Den Haag - Het ministerie van Economische Zaken heeft woensdag twee subsidieregelingen opengesteld die gericht zijn op vermindering van de uitstoot van ammoniak. In totaal is daarvoor €4,5 miljoen uitgetrokken.

Het gaat om innovatiesubsidie voor voer- en managementprojecten om de ammoniakproductie te verminderen en subsidie voor de vermindering van ammoniakemissie in combinatie met verbetering van zaken zoals dierenwelzijn of de vermindering van fijnstof of stank in de stallen.

De regeling vloeit voort uit de afspraken die staatssecretaris Sharon Dijksma in maart heeft gemaakt met het agrarisch bedrijfsleven in het kader van de programmatische aanpak stikstof (PAS). LTO Nederland, voerbrancheorganisatie Nevedi, de zuivelindustrie, loonwerkers en de vakbonden voor melkveehouders, varkenshouders en pluimveehouders spraken in het akkoord af dat ze de uitstoot van ammoniak zullen verminderen, maar dat een deel van die vermindering ook weer ten goede komt aan de ontwikkeling van de veehouderij.

Het ministerie houdt in september twee informatieve bijeenkomsten over beide subsidieregelingen, één in Zwolle en één in Den Bosch. Ondernemers kunnen zich daarvoor aanmelden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Of registreer je om te kunnen reageren.