Home

Nieuws

Vertrouwensindex agrosector licht gedaald

Den Haag – De stemming in de land- en tuinbouw is het tweede kwartaal opnieuw licht gedaald ten opzichte van de vorige periode.

Dat blijkt uit de zogeheten Agro Vertrouwensindex, een gezamenlijk initiatief van LTO Nederland, het ministerie van Economische Zaken, Flynth en LEI Wageningen UR. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is de Agro Vertrouwensindex wel gestegen.
De index is opgebouwd uit twee indicatoren: de stemming over de huidige situatie en de verwachting van ondernemers over hun bedrijf over twee tot drie jaar. De stemmingsindex daalde in de melkveehouderij met 13 procent maar tegelijk steeg de verwachting over de toekomstige economische situatie flink, waardoor de totale vertrouwensindex voor de melkveehouderij nog licht steeg.
Bij onder meer varkenshouders, pluimveehouders en akkerbouwers was een tegenovergestelde beweging zichtbaar. Uit bestudering van achterliggende factoren blijkt volgens de onderzoekers dat de totale land- en tuinbouw het afgelopen jaar negatief wordt beïnvloed door lagere opbrengstprijzen. Gemiddeld zijn de kosten op gelijk niveau gebleven, hoewel in de akkerbouw juist een stijging zichtbaar was en bij glastuinders een duidelijke daling.
Voor het komende jaar verwachten melkvee-, pluimvee- en varkenshouderijen meer te kunnen produceren. Daarbij verwachten de respondenten druk op de afzetprijzen, hoewel melkveehouders hier iets minder negatief over zijn dan bij de vorige meting. De positieve verwachting  over de productie in de tuinbouwsectoren en akkerbouw nam af, met ook weinig hoop op betere prijzen.
Het onderzoek wordt deels betaalt door de Topsector Agro & Food. Ongeveer vierhonderd respondenten namen deze keer deel aan de peiling.

Of registreer je om te kunnen reageren.