Home

Nieuws 7 reacties

Trekker jaarlijks betrokken bij 15 verkeersdoden

Wageningen – Jaarlijks zijn er 15 dodelijke ongevallen waarbij een landbouwvoertuig betrokken is. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen UR die een ongevallenanalyse maakte van de periode 1987-2012.

Naast de dodelijke ongevallen zijn landbouwvoertuigen jaarlijks gemiddeld betrokken bij 87 ongevallen met ziekenhuisopname en 127 ongevallen met licht gewonden. Van alle geregistreerde verkeersongevallen in Nederland is het aandeel gewonden dat in een ziekenhuis terecht komt door een ongeluk met een landbouwvoertuig stabiel rond de 1 procent van het totaal.

Onderzoekers uit Wageningen schrijven dat het aantal dodelijke ongevallen met landbouwvoertuigen stabiel is over de onderzochte periode. Dit is tegen de landelijke trend in, waarin juist te zien is dat het aantal dodelijke slachtoffers afneemt. Als gevolg daarvan is het aandeel van landbouwvoertuigen in het aantal dodelijke verkeersongevallen tussen 1987 en 2005 verdubbeld van 1 naar 2 procent. Na 2005 blijft dit aandeel vrij constant.

Uit de ongevallencijfers blijkt verder dat het aantal ziekenhuisgewonden vooral de laatste jaren afneemt. Ook is er een afname te zien van het aantal ernstig verkeersgewonden door landbouwvoertuigen.

De meeste ongelukken met land- en bosbouwtrekkers gebeuren op gemeentelijke wegen, gevolgd door provinciale wegen. De ernst van het ongeval is op de laatst genoemde weg hoger. Ruim een kwart van de ongevallen waarbij een landbouwvoertuig betrokken was gebeurt in de bebouwde kom. De rest daarbuiten.

Ruim de helft van alle ongevallen met betrokkenheid van een trekker gebeurt in de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Overijssel en Zuid-Holland. Ongevallen in Friesland kennen een hoge ernst, aldus het onderzoek.

Het seizoen speelt een grote rol. De grootste kans op een dodelijk slachtoffer met betrokkenheid van een trekker is in september. Ook in oktober is de kans groter dan in andere maanden. Gemiddeld gebeurt 78 procent van de ongelukken bij daglicht.

Van de benoemde oorzaken van een ongeval waarbij een trekker betrokken is is geen voorrang verlenen de meest voorkomende, op de voet gevolgd door 'geen doorgang verlenen'.

Het onderzoek richtte zich op landbouwvoertuigen. Het gaat hier uitsluitend om land- of bosbouwtrekkers. Motorvoertuigen met een beperkte snelheid zoals mobiele kranen en speciale oogstmachines, zoals hakselaars, vallen hier buiten. De data is afkomstig van Rijkswaterstaat met daarin alle door de politie geregistreerde verkeersongevallen waarbij een landbouwvoertuig betrokken is.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Wat zal dit onderzoek gekost hebben?

 • nulkes

  Straks krijgen we een kenteken en dan wordt het veiliger op de weg. Eens kijken hoeveel doden dat scheelt. En hoeveel dat ons kost......

 • leo,s vriend

  Geen voorrang verlenen is de meest voorkomende,door wie wordt er geen voorrang verleend?

 • koestal

  toeristen gaan hier midden op het kruispunt staan om te overleggen welke kant ze op willen,ze denken dat we met de trekker rustig gaan wachten,kijken heel verbaasd dat wij niet voor hen willen stoppen ,moeten ze midden in een grote stad eens doen ,waar ze vandaan komen !Dan hebben ze geen lang leven.

 • nhlm5040

  Ik zou de leeftijd wel eens willen weten van de trekker bestuurders die de brokken maken zullen wel hoop van die snot ventjes zijn die denken dat ze alles weten niet meer naar school willen dus op hun 16e lekker bij een loonwerker gaan werken geen rijervaring hebben en gelijk met 50 tot 60 km per uur de weg uit mogen vliegen. Tussen 16 en 18 max 25km per uur en B + E rijbewijs voor de 50 km trekkers zou hoop ongevallen schelen denk ik.

 • pinkeltje

  Heeft iemand zich wel eens gerealiseerd hoeveel vrachtwagens er per dag kantelen?

 • Burnetti

  <>

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.