Home

Nieuws 1193 x bekeken

Panel gaat vergunningen Brabantse veehouders beoordelen

Den Bosch – Brabant gaat een panel van deskundigen instellen die de vergunningsaanvragen van veehouders moet gaan beoordelen op innovatie en duurzaamheid. Veehouders die hun bedrijf willen uitbreiden en niet voldoen aan de bovenwettelijke eisen die Brabant stelt, maar innovatief en duurzaam zijn, kunnen in aanmerking komen voor een vergunning mits het panel positief adviseert. Dit hebben Gedeputeerde Staten besloten in overleg met boeren, natuur- en milieuorganisaties en burgers verenigd in het Brabantberaad. Doel is om de veehouderij in Brabant versneld te verduurzamen.

Gemeenten kunnen vergunningsaanvragen voorleggen aan het panel. Of alle vergunningsaanvragen standaard door het panel beoordeeld moeten gaan worden of dat gemeenten slechts een deel van aanvragen gaat doorschuiven naar het panel, is nog onduidelijk.

Het panel van deskundigen wordt geleid door oud-gedeputeerde Peter van Vugt. De overige panelleden zijn Onno van Eijk van communicatiebureau Imagro, Jan Willem Erisman van het Louis Bolk Instituut, Len Lipman van faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, Clementine Wijkmans van GGD, ketenmanager veehouderij Maurits Steverink en Han Swinkels van de HAS in Den Bosch.

De adviezen die het panel uitbrengt, zijn openbaar. De bedoeling is dat het panel vier keer per jaar bij elkaar komt, afhankelijk van het aantal binnenkomende adviesvragen. Het panel moet deze zomer aan de slag gaan.

In maart ging de nieuwe Verordening Ruimte in Noord-Brabant in. Onderdeel is een duurzaamheidsmaatlat met bovenwettelijke eisen voor veehouders, de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV). Het is een digitale maatlat, die de werkwijze van een veehouderij in beeld brengt. Brabantse veehouders moeten aan extra voorwaarden voldoen, bovenop Europese en nationale wetgeving, willen ze hun bedrijf mogen ontwikkelen. Scoort een veehouder 6 punten op een schaal van 1 tot 10, dan voldoet hij aan de wettelijke eisen. Dat is in Noord-Brabant niet voldoende; minimaal een 7 is nodig om ontwikkelruimte te krijgen. De BZV bestaat uit drie thema's: certificaten, inrichting en omgeving en innovatie. De extra voorwaarden gaan over gezondheid, ammoniak, geur, fijnstof, welzijn, mineralenkringloop, efficiëntie en grondgebondenheid, verbinding met de omgeving en biodiversiteit. Boeren kiezen aan welke criteria zij willen voldoen. Het panel zal de provincie ook adviseren bij het actueel houden van de BZV.

Brabant is de eerste provincie die extra eisen stelt aan veehouders om in aanmerking te komen voor een vergunning. Groningen en Gelderland willen een soortgelijke maatlat invoeren voor veehouders.

Of registreer je om te kunnen reageren.