Home

Nieuws

'Mededingingsrisico's afbouwen productschap'

Zoetermeer – De Autoriteit Consument en Markt (ACM) waarschuwt dat bij het overdragen van bepaalde activiteiten van productschappen een spanningsveld met de Mededingingswet kan ontstaan. ACM benoemt twee risico's: het delen van concurrentiegevoelige informatie en uitsluiting van marktpartijen.

Product- en bedrijfschappen bouwen in opdracht van het kabinet in 2014 hun activiteiten af. Voor de private taken bekijken de schappen per type activiteit of er behoefte is aan voortzetting en welke private partijen hierin geïnteresseerd zijn. ACM schrijft in een brief aan de besturen van de productschappen dat deze bij de keuzes die worden gemaakt rekening moeten houden met de Mededingingswet.
Verschillende productschappen beschikken over gedetailleerde databases en kennisbanken met data van individuele bedrijven. Als het informatie betreft die onzekerheid over het marktgedrag van concurrenten wegneemt, kan het delen van de informatie in strijd zijn met mededingingsregels. Als voorbeelden noemt ACM onder meer informatie over prijzen, omzetten en het gebruik van diergeneesmiddelen.
ACM benadrukt dat de vraag of het delen van de informatie toegestaan is niet afhangt of bedrijfsgenoten toestemming geven voor gebruik van de gegevens. "In het algemeen is het verstandig om het beheer van dergelijke informatie op enige afstand van de sector te plaatsen en marktpartijen niet rechtstreeks toegang te geven tot recente, gedetailleerde informatie", aldus ACM. Vaak zijn geaggregeerde gegevens geen probleem.
Als een deel van de voorheen aangesloten ondernemingen door de overdracht van activiteiten aan private partijen niet langer toegang heeft tot bepaalde informatie of faciliteiten kan dit volgens de wet worden gezien als uitsluiting. Datzelfde geldt wanneer de diensten alleen tegen een hoger tarief of strengere voorwaarden beschikbaar zijn.
ACM noemt de zogeheten 'Pbo-toets', namelijk de gedachte dat alle ondernemingen in een bepaalde sector hebben bijgedragen aan deze informatiebron of faciliteit. Daarnaast meent ACM op basis van de Mededingingswet dat informatie op een open, transparante en niet-discriminerende wijze toegankelijk moet zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.