Home

Nieuws 2405 x bekeken 4 reacties

LTO huiverig voor nieuwe natuurgebieden

Den Haag - LTO Nederland is niet blij met de bijzondere nationale natuurgebieden, die staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) introduceert in de gewijzigde Natuurwet. Dat zegt Siem Jan Schenk, portefeuillehouder omgeving van LTO Nederland.

Schenk is over het algemeen te spreken over het wetsvoorstel van Dijksma. Hij noemt het een positief punt dat de programmatische aanpak stikstof (PAS) zorgvuldig in de wet is verwerkt. Hij noemt het een goede ontwikkeling dat  boeren in de buurt van de natuurmonumenten niet meer verplicht zijn een natuurbeschermingswetvergunning aan te vragen. "Een goede ontwikkeling, want het vermindert de administratieve lasten en het stimuleert ondernemerschap", oordeelt Schenk.

Schenk is echter huiverig bij de introductie van bijzondere nationale natuurgebieden die in de wet zijn opgenomen. Hij zegt dat het erop lijkt dat het gaat om natuurgebieden die nog niet als Natura 2000 zijn aangewezen, maar die status wel kunnen gaan krijgen. LTO wil daar meer duidelijkheid over. Als Europese regels Nederland daartoe niet verplichten, moeten er geen nieuwe natuurgebieden worden aangewezen, die vallen onder het beschermingsregime van de Natura 2000-gebieden, zegt Schenk.

De nieuwe regels voor de jacht leiden volgens Schenk tot meer bureaucratie, doordat  er een beheerplan moet worden gemaakt voor de bejaagbare soorten. Schenk legt de nadruk op de mogelijkheid om schade te voorkomen. Hij vindt ook dat boeren die schade lijden meer beschermd moeten worden. De procedures daar schadevergoeding moeten eenvoudiger, vindt hij.

Laatste reacties

 • koestal

  Dijksma is blij met de natuur,maar niet met de landbouw,maar dat wisten we eigenlijk al

 • J@gertje

  Als de nieuwe regels voor de jacht met het daarbij behorende verbod op drijfjacht op de 5 bejaagbare soorten doorgaan mag Dijksma zelf een geweer aanschaffen om wildschade te bestrijden.
  Ik zie de kleinwild jacht namelijk als een verdienste voor het hele jaar schade bestrijden.
  Ik blijf schade bestrijden met als tegenprestatie het genot van de jacht, of ik laat mij datgene afpakken waar ik het hele jaar mijn best voor heb gedaan, en laat de boel verder ook op zijn beloop.
  Te beginnen met de ganzen.
  En reken maar dat ik niet de enige jager ben die er zo over denkt.
  Een vrij simpele keus dus voor mevr. Dijksma.

 • bramegberts1

  In den Haag wordt Russisch roulette gespeeld met de PAS. Deze is al 'zorgvuldig' in de nieuwe natuurwet opgenomen, terwijl ze nog niet eens definitief is. Wat heet ze wordt telkens vooruit geschoven daar ze juridisch niet houdbaar lijkt te krijgen. Wie houd wie nu voor het lapje?

 • vandenbrandcv1

  Het nietigheidsbeding uit de Flora- en faunawet is helaas (nog) niet overgegaan naar het wetsvoorstel. Dat betekent de agrarier belet kan worden schadebestrijding uit te voeren, als dit in een contract is opgenomen. De wetgever heeft echter niet in de gaten dat er meer dan twee partijen belanghebbenden zijn. Een dergelijk beding gaat ten koste van het bejaagbaar terrein. Daarnaast is er voor de diersoorten die op de vrijstellingslijst staan evenmin recht op schadevergoeding op basis van de huidige regels.

Of registreer je om te kunnen reageren.